Kansanäänestyksen hylkäyksen käsittely hallinto-oikeudessa jatkuu – vastaselitys kaupungin lausuntoon

huhti 19, 2023

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi neuvoa-antavan kansanäänestysaloitteen koskien Malmin lentokentän tulevaisuutta. Malmin lentoaseman ystävät ry valitti asiasta hallinto-oikeuteen, sillä kaupunginvaltuustolle tehty esitys oli valikoiva, subjektiivinen ja johti valtuuston päättämään asiasta perustuslain hengen vastaisesti.

Kaupunki on jatkanut lausunnossaan samaa linjaa. Hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoon vastaselityksen, jonka yhdistys on nyt antanut.

Helsingin kaupungin lausunto:

Malmin lentoaseman ystävät ry:n vastaselitys: