Kantar Public: Helsinkiläisten selkeä enemmistö haluaa edelleen säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä – asuntorakentamisen kannatus ei ole noussut

helmi 2, 2022

Kantar Public on tehnyt 28.1.–2.2.2022 mielipidemittauksen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Vastausten perusteella 53 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 58 prosenttia helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään.

Asuntorakentamista kannattavien helsinkiläisten määrä on pysynyt prosenttiyksikön tarkkuudella ennallaan aiemmista vuosista (23-28%). Kaupungin toimenpiteet ovat selvästi aiheuttaneet ihmisissä epätietoisuutta, ja kannastaan epävarmoja on nyt 19%, kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020 (13%). Kentän ilmailukäytön kannatus on kuitenkin selkeä – 53-58% helsinkiläisistä haluaa kentälle lentokoneita!

Helsingin kaupunki on suunnitellut Malmin lentoaseman alueelle asuntorakentamista. Hankkeet eivät ole päässeet suunnittelua pidemmälle, mutta kaupunki on ryhtynyt raskaisiin toimenpiteisiin lentotoiminnan estämiseksi. Kiitotiealueen maanvuokran irtisanomisesta käydään oikeutta vielä pitkään, eivätkä valtuuston hyväksymät asemakaavat saa lainvoimaa vielä aikoihin. Kaupungin viestintä antaa olettaa lentokentän olevan jo menetetty, mikä näkyy epätietoisten määrän kasvussa.

Isojen puolueiden kannattajista 3/4 haluaa ilmailua

Jopa 76% kokoomuksen, keskustapuolueen, perussuomalaisten ja Liike Nyt:n äänestäjistä kannattaa Malmin ilmailutoiminnan säilyttämistä. SDP:n äänestäjistä 61% on ilmailun kannalla. Vasemmistopuolueiden ja RKP:n kannattajista alle puolet haluaa säilyttää ilmailun, mutta asuntorakentajiakin löytyy vain alle puolet, kunhan asuntorakentaminen voidaan ratkaista muuten järkevästi.

Järkeviä ratkaisuja onkin löydettävissä, sillä Helsingissä on meneillään alue- ja täydennysrakentamisprojekteja vuosikymmeniksi eteenpäin. Helsingillä on asuinrakentamiseen varattua rakennusmaata monikymmenkertaisesti Malmin lentoaseman suunnittelualueeseen verrattuna.

Kansalaiset eri mieltä valtuutettujen kanssa

”Kansalaismielipidettä on tutkittu toistuvasti, ja ihmiset ovat aina olleet lentokentän ilmailukäytön kannalla. Jostain syystä kaupungin viranhaltijat ajavat mitä erikoisimpia ratkaisuja estääkseen ilmailukäytön – viimeisimpänä luistinrata! Myös osa valtuutetuista vetoaa siihen, että asia on jo valtuustossa käsitelty ja päätetty. Kansalaisten ääni on päätöksenteossa jätetty säännöllisesti kuulematta”, sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen

”Asia on perusarvojen rinnalla liian pieni vaikuttaakseen yksin kuntavaalien ehdokasvalintoihin. Onkin todella säälittävää, että valtuustossa hylättiin aloite kunnallisesta, neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä. On uskomatonta, että tätä Suomen lain suomaa suoran demokratian välinettä ei kunnioiteta Helsingissä”, Hyvönen sanoo. 

Pieniä muutoksia puolueiden välillä

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien puoluekantaa. Samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa, nytkin selvisi, että alueen säilyttämistä ilmailukäytössä tuetaan yli puoluerajojen. Muutokset aiempiin vuosiin ovat marginaalisia. 

”Päättäjien kannattaa katsoa eteenpäin. Helsinki ja ilmailu elävät molemmat merkittävää murroskautta.  Lentäminen muuttuu sähköiseksi ja miehittämätön ilmailu yleistyy. Samalla Helsingin asukasluku kasvaa ja yhteydet pääkaupungin ja muun Suomen välillä tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Fiksut päättäjät varmasti löytävät ratkaisun, joka palvelee Helsingin, helsinkiläisten ja koko maan tulevaisuutta niin yhteyksien kuin asuntorakentamisen osalta.”

Miksi kansalaiset haluvat säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä?

Kansalaiset haluavat selvästi säilyttää Malmin lentokenttäkokonaisuuden. Se on merkittävä osa itsenäisen Suomen historiaa, kansainvälisesti merkittävää tunnustusta saanut elävä luonto- ja kulttuuriperintökohde ja kansallinen ikoni. Helsinkiläiset ovat toistuvasti ilmaisseet halunsa säilyttää sen alkuperäisessä käytössään.  

Koko alueella on voimassa vaarantamiskielto rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen johdosta. Esitys on hallinto-oikeuden käsittelyssä. 

Suomen eduskunta edellyttää valtioneuvoston takaavan Malmin toiminnoille korvaavan paikan ehtona Malmin kenttäalueen käyttötarkoituksen muuttamiselle. Eduskunta päätti marraskuussa 2021 pitää edelleen voimassa niin sanotun Lex Malmi -lausuman, jossa vaade on kirjattuna. Valtioneuvosto ei ole toteuttanut velvoitettaan.

Kantar Public haastatteli 28.1.–2.2.2022 yhteensä 819 helsinkiläistä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tulokset ovat hyvin yhtenevät vuosien 2014, 2016  2017 ja 2020 vastaavien mittausten kanssa.

Tutkimustulokset 2022 ladattavissa täältä

Aiemmat tutkimustulokset