Käräjäoikeus päätti Malmin lentoaseman kiitotien maanvuokra-asiassa – prosessi jatkuu

joulu 23, 2020

Malmin lentokenttäyhdistyksen ja Helsingin kaupungin välistä riita-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa vuosi, ja asiassa on annettu nyt ensimmäinen päätös. Päätöksessä käräjäoikeus on hyväksynyt kaupungin kanteen häätövaatimuksen. Malmin lentokenttäyhdistys ry on kertonut jättävänsä tänään 23.12.2020 virka-ajan puitteissa toimeenpanon keskeytyspyynnön hovioikeuteen.

Prosessi jatkuu tulevina vuosina

Käräjäoikeuden päätöksen johdosta prosessi jatkuu edelleen, sillä päätös ei ole lainvoimainen. Lentokenttäyhdistykseltä saadun tiedon mukaan yhdistys tutkii asianajajiensa kanssa asiaa ja päättää jatkotoimista loppuvuoden aikana. Joka tapauksessa ilmailutoiminta voi edelleen jatkua normaalisti Helsinki-Malmin lentoasemalla toistaiseksi. 

Kevään Malmivaaleissa arvioitava muuttunutta tilannetta

Huhtikuussa järjestetään kuntavaalit, jotka voivat olla ratkaisevat myös Malmin lentoaseman hyväksi. Tilanne on muuttunut merkittävästi siitä, kun alkuperäisiä päätöksiä on tehty. Ilmailu muuttuu, kenttäalueella on ilmennyt merkittäviä, suojeltavia luontoarvoja ja rakennettavuuden kustannukset ovat osoittautuneet ylettömiksi taloudellisen kannattavuuden kannalta. Asemakaavassa alue on lentokenttä, eikä kaavamuutoksia sen suhteen ole vireillä. 

Malmi on nostanut esiin myös suoran kansalaisdemokratian oikeutuksen

Seuraava kaupunginvaltuusto tulee päättämään mm. Helsingin ensimmäisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Aloitteen ovat perustaneet ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aloitteen Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. 

Riittävä kannattajamäärä on jo kerätty, ja uusi valtuusto tulee päättämään, kannattaako se kansalaisten mielipidettä. Tästä ja Malmin ilmailukäytöstä kerätään valtuustoehdokkaiden mielipiteet ja kannat malmivaalit.fi -sivustolle äänestäjien avuksi.

Prosessit etenevät useilla rintamilla

Malmin lentoasema-asiassa on menossa useita muitakin prosesseja hallinto-oikeuden eri asteissa, Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnassa, ympäristöministeriössä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja useissa muissa toimielimissä.

Lentokenttäalueen suojeluesityksestä (esitetty 2015) on odotettavissa ympäristöministeriön päätöksiä vuoden 2021 aikana. Kenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto, kunnes esitys saa lainvoiman.

Malmin lentokenttäyhdistys ry:n lisäksi kentän säilyttämistä ajaa yhdistys Malmin lentoaseman ystävät ry (www.malmiairport.fi), jonka toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

Malmin lentokenttäyhdistys ry: https://www.efhf.fi 
Lentokenttäalueen suojeluesitys: https://www.malmiairport.fi/tiedote-15-10-2015-malmin-lentoasemakokonaisuus-esitetty-suojeltavaksi/
Kuntalaisaloite: Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466
Malmin lentoaseman ystävät ry: www.malmiairport.fi
Kuntavaaliehdokkaiden kanta Malmi-asiaan: www.malmivaalit.fi