Kaupungin vastaus julkisuudessa esitettyihin väitteisiin

elo 19, 2020

Helsingin kaupunki on vastannut Malmin lentoaseman ystävät ry:n kysymyksiin virkamiestensä julkisuudessa esittämistä väitteistä, että Helsinki-Malmin lentoasemalla toimittaisiin laittomasti.

Kaupungin mukaan asiassa rikotaan maanvuokralakia. Kaupunki toteaa täysin oikein, että käyttöoikeus perustuu maanvuokrasopimukseen. Malmin lentokenttäyhdistyksellä on alueesta voimassaoleva maanvuokrasopimus, jonka irtisanomista käsitellään tulevina vuosina käräjäoikeudessa.

Julkisuudessa on myös esitetty, ettei eri toimintojen yhdistäminen ole riskien kannalta mahdollista. Kaupungin mukaan mitään riskiarviointia ei kuitenkaan ole tehty.

Kysymykseen siitä, missä tehty tai kenen päätös termin ”Entinen lentokenttä” -käyttö on, kaupunki ei vastannut nyt eikä aiemmin.

Kaupungin vastaus liitteenä: