Kaupunki korjaa liito-oravametsässä aiheuttamiaan tuhoja siirtoistutuksilla

huhti 1, 2022

Helsingin kaupunki korjaa maaliskuussa aiheuttamaansa luontotuhoa siirtoistutuksilla. Kaupunki hakkasi noin 300 m2 liito-oravan ydinalueella sijaitsevaa Metso-luokan uhanalaista metsää Malmin lentokentän lounaisnurkalla maaliskuun alkupuolella.

Kaupunkiympäristön toimialaa johtava apulaispormestari Anni Sinnemäki lupasi valtuustokeskustelussa 2.6.2021, että Malmin lentokentän ympäristössä vuosina 2020-2021 toteutetun, runsaasti uusia liito-orava- ja kolopuuhavaintoja esiin tuoneen Kaer Oy:n selvityksen tulokset raportoidaan ”alkusyksystä 2021” kaupungin vuosittaisessa selvityksessä ”Liito-oravan levinneisyys Helsingissä”. Vuoden 2021 selvitys ei kuitenkaan koskaan päätynyt mukaan aineistoon suunnitteluvaiheessa, ja hakkuut liito-oravan ydinalueella etenivät toteutukseen.

”Tässä on tapahtunut valitettava tiedonkulun katko, aivan kuten vuonna 2018 lentokentän koillislaidalla”, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan osastopäällikkö Marjatta Lehto-Siimes. ”Lakihan selkeästi kieltää tiukasti suojellun direktiivilajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisen ja hävittämisen. Tieto runsaista uusista havainnoista ei kuitenkaan ole välittynyt meiltä Staralle, joten kyllä meillä nyt on käsi pystyssä.”

Siirtoistutukset alkavat keväällä 2022 roudan hellittäessä. Töiden vaikutuksista alueen ulkoilureitteihin ja tarkemmasta aikataulusta annetaan tietoa kaupunkiympäristön toimialan nettisivuilla.

Luontovahingon korjaaminen on työläs ja hintava hanke. ”Puuston siirtoistutukset ovat vain osa vahinkojen korjaamista, myllääntyneen kenttäkerroksen ennallistamisessa on myös iso urakka”, kertoo Lehto-Siimes. ”Lisäksi liito-oravien tuhoutunut kulkureitti pohjoiseen päin pyritään uusien puiden saapumiseen asti korvaamaan liito-oraville rakennettavalla ylikulkusillalla. Tämän kevään poikasille suunnittelemme tukiopetuksena liitokoulutusta pääkiitotielle asennettavilla vintturihinauslaitteilla, jollaisia on käytössä monilla purjelentokentillä. Aiheutuneet vahingot pyritään toki korjaamaan mahdollisimman hyvin, onhan luonnon monimuotoisuuden vaaliminen Helsingin kaupungin toiminnassa tärkeä periaate.”

Tukiopetusta kevään 2018 metsätuhon jälkeen. Kuva: Malmin lentoaseman ystävät ry

Viitteet

KAER Oy: Liito-oravakartoitukset 2020-2021:
https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/04/Malmin-liito-oravat-kevat-2021.pdf
https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2020/11/liito-oravakartoitus_2020_KAER.pdf
https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/01/KAER_liito-oravat_2020-2021_tiivistelma-1.pdf

Helsingin kaupunginvaltuusto, keskustelupöytäkirja 2.6.2021 (ss. 26-27):
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Keskustelupoytakirjat/10%20Kvsto%2002062021.pdf

Hakkuut liito-oravan ydinalueella 2022:
https://www.malmiairport.fi/helsingin-kaupunki-kaatamassa-jalleen-liito-oravien-ydinalueen-puustoa
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008670507.html

Iltalehden uutisointi vuoden 2018 metsätuhosta:
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9d27f449-4873-4a5c-82d7-d9f88bfe2e1b
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/4e12d978-3d32-4593-94a6-634a75449d1f

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan nettisivut: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi