Kaupunkiympäristölautakunta huolissaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen luontovaikutuksista

joulu 12, 2018

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina 11.12.2018 Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennusta Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta. Asia on tuotu nopealla aikataululla lautakuntaan. Asemakaavoituksen lähtötietona käytettyä kaavarunkoa halutaan nyt tarkentaa asemakaavoituksen muutoksen pohjaksi. Käsittelyjärjestys on nurinkurinen.

Kaavarunko on laadittu ja hyväksytty vuonna 2016 yleiskaavan mukaiseksi. Nyt on saatu palaute asemakaavasta, jonka jälkeen pitää muuttaa kaavarunko, jotta asemakaava ei ole kaavarungon vastainen. 

Luontoarvot otettava huomioon suunnittelussa

Lautakunnassa Atte Kaleva esitti Nuutti Hyttisen kannattamana, että kaavarungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen. Esitys hyväksyttiin äänin 5-3.

Luontoarvojen huomioimista kannattivat seuraavat valtuutetut: 
Asko-Seljavaara Sirpa (kok), Hyttinen Nuutti (ps), Kaleva Atte (kok), Kivelä Mai (vas), Stranius Leo (vihr). 

Luontoarvojen huomioimista vastustivat seuraavat valtuutetut: 
Rautava Risto (kok), Rissanen Laura (kok), Sinnemäki Anni (vihr).

Asia oli vaikea monelle valtuutetulle. Tyhjää äänestivät  Heinäluoma Eveliina (sdp), Lovén Jape (sdp), Modig Silvia (vas), Rantanen Tuomas (vihr). Puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) oli poissa kokouksesta.

Kansalaisten mielipiteet eivät ole vaikuttaneet suunnitelmaan. Vuorovaikutusraportissa korostetaan asuntorakentamista kannattavia lausumia, vaikka suurin osa palautteista kritisoi asemakaavoitusta asuntokäyttöön. Vuorovaikutusraportti on luettavissa tästä ja kaavoituksesta annetut yleisöpalautteet koottuna tässä (Excel-tiedostona tässä). Esimerkiksi arviota toteutuvasta asuntojen hintatasosta ei ole annettu, vaikka sen kerrotaan olevan ”edullinen”.

Päätöstiedote löytyy tästä.

Vastaehdotus

Kaleva Atte + Hyttinen Nuutti

Malmin lentokentän alueella on yleisesti ottaen runsaslajisto, erityisesti kanta erittäin uhanalaista viheryökköstä ja Suomessa harvinaista kimolepakkoa.

Lentokentän ruohikkoalueet ovat myös erityisesti suojeltavan ja erittäin uhanalaisen heinäkurpan tärkeimpiä levähdysalueita Suomessa.

Lisätään päätösehdotuksen (1) kohtaan yksi:

– hyväksyä liitteen (nro 3) mukaisen 4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennuksen Nallenrinteen jaLentoasemankortteleiden osalta asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Kaleva Atte

JAA: 3, EI: 5, Tyhjiä: 4, Poissa: 1

JAA: Rautava Risto, Rissanen Laura, Sinnemäki Anni

EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte, Kivelä Mai, Stranius Leo

Tyhjiä: Heinäluoma Eveliina, Lovén Jape, Modig Silvia, Rantanen Tuomas

Poissa: Soininvaara Osmo

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 5-3, 4 tyhjää, 1 poissa