KHO ei tutki asemakaavavalituksia

joulu 16, 2022

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla tutkimatta Malmin lentoaseman ystävät ry:n tekemää valitusta Malmin lentokenttäalueen asemakaavoista. Päätös on päinvastainen Östersundomin alueen päätöksen kanssa. Kummassakaan tapauksessa luontoarvoja ei ollut selvitetty ennen kaavoitusta. Östersundomissa kaavat hylättiin, mutta Malmin lentokentän kohdalla asiaa ei oteta tutkintaan. Päätöksille on mahdollista hakea purkua viiden vuoden ajan, jos asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe, päätös perustuu sellaiseen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, asiaan on tullut uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiaan, eikä johdu hakijasta, että selvitystä ei ole aikanaan esitetty tai päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia on ratkaistu.

Helsingin kaupunki pyrkii osoittamaan lentokenttäalueen RKY-merkittyjä eteläosia asuntorakentamiseen (RKY – Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560 )

Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamalli on yleisen oikeustajun vastainen. KHO ei perustele päätöksiään eikä anna tätä tietoa edes asianosaisille. Malmin lentokenttäasiassa KHO päätti vastoin esittelijän ehdotusta hylätä Malmin lentokenttää koskevat yleiskaavavalitukset, vaikka kaupunkibulevardien valitukset hyväksyttiin. Näiden erikoisten käänteiden takia asiasta on valitettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Mikäli EIT tekee asiassa päätöksen, sillä saattaa olla suurempikin merkitys Suomen oikeuslaitoksen toimintaan.

Lentokenttäalue on tästä päätöksestä huolimatta edelleen suurelta osin asemakaavoitettu lentokentäksi. Alueen luonto- ja rakentamisasioista on menossa eri oikeusasteissa useita prosesseja. Lisäksi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n maanvuokra-asiaa käsitellään hovioikeudessa tämän hetken tiedon mukaan huhtikuussa 2023. Nyt asemakaavoitetuille alueille mahdollisesti haettavista rakennusluvista tultaneen valittamaan niin, että lentotoiminnan palauttaminen on edelleen mahdollista.

Alkuperäinen valitus löytyy täältä.