KHO:lta kiistanalainen yleiskaavapäätös Malmin lentokenttäalueesta

marras 8, 2018

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Malmin lentokenttäaluetta koskevat valitukset Helsingin yleiskaavasta äänestyksellä 4-1 vastoin esittelijä, oikeussihteeri Petri Hellsténin kantaa.

Esittelijän kantaa tukenut oikeusneuvos Kari Tornikoski perusteli valituksen hyväksymistä mm. kulttuuriarvoilla ja totesi äänestyslausunnossaan näin: ”Alueelle osoitetun rakentamisen mitoitus on alueen RKY-ominaisuusmerkintä huomioon ottaen korkea, ja Malmin lentoaseman alueelle osoitettu uusi rakentaminen tulisi muuttamaan alueen luonnetta ja aiempaan lentoliikennetoimintaan liittyviä ominaispiirteitä olennaisesti.” Lausunnossaan hän esitti, että ”kaupunginvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset on näin ollen lainvastaisina kumottava.” Tornikosken lausuma on yhteneväinen Museoviraston kannan kanssa.

Ilmailun murros on vahva peruste kentän säilyttämiselle ilmailukäytössä

Päätös on Malmin puolustajille luonnollisesti pettymys. Keskustelua Helsingin kaupungin kanssa on käyty aktiivisesti ja jatketaan edelleen erityisesti välittäen tietoa ilmailun kehityksestä ja kentän mahdollisuuksista.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen muistuttaa ilmailun murroksesta.

”Kulttuuriarvojen lisäksi kentän merkitys Helsingille voi olla lähivuosina erityisen suuri liikenteellisesti. Ilmailu on suuressa murroksessa, ja siitä tulee lähiaikoina ekologisin liikkumismuoto sähköisen ilmailun nopean kehittymisen myötä. Helsingin tulee taata saavutettavuus ilmastoystävällisin keinoin. Helsinki-Vantaa ei ole tähän ratkaisu.”

Hyvönen kannustaa kuntapäättäjiä palaamaan lähtöruutuun.

”Tilanne on muuttunut radikaalisti yleiskaavoituksen alkamisen jälkeen. Ilmailun murros on merkittävä. Kun suuri osa yleiskaavasta nyt on todettu lainvastaiseksi, tulee kokonaisuus miettiä uusiksi. Asuntorakentamisen paineet voidaan varmasti purkaa esimerkiksi kymmenen vuotta sitten Helsinkiin liitetyllä Östersundomin alueella, jonne on jo hyväksytty yhteinen yleiskaava.”

Yhdistys jatkaa työtä ilmailukäytön säilyttämiseksi. Puheenjohtaja Hyvönen toivoo yhä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin kanssa.

”Toivottavasti löydämme konsensuksen ilmailukäytöstä uuden kaavoituksen myötä. Olisi jo aika päästä kehittämään ilmailutoimintaa jatkuvien valituskierteiden sijaan. Yhdistys jatkaa joka tapauksessa työtään Churchillin ohjeen mukaisesti – never give in, never – älä koskaan luovuta!”

Jatkotoimia tulossa

Äänestys osoittaa, ettei edes korkein hallinto-oikeus ollut asiasta yksimielinen. Päätöksessä tulkitaan yksittäisiä RKY-alueita eri tavoin. Jatkovalitus EU-tasolle saattaa olla perusteltu. Malmin lentoaseman ystävät ry tutkii päätöstä ja pohtii mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Lentokenttäalueella on voimassa vaarantamiskielto, sillä vuonna 2015 ehdotettu suojelu rakennusperintölain nojalla on tällä hetkellä ympäristöministeriön käsittelyssä. Luonnonsuojelulakiin perustuva suojeluesitys ollaan tuomassa vireille myöhemmin.

Lisätietoja: 
Malmin lentoaseman ystävät ry
Timo Hyvönen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@malmiairport.fi
puh. 050 374 8371

KHO:n päätös: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html

Alkuperäinen valitus: http://www.malmiairport.fi/malmin_lentoasema_vie_helsingin_yleiskaavan_korkeimpaan_hallinto_oikeuteen/

Östersundomiin mahtuu 80 000 – 100 000 uutta helsinkiläistä: http://yhteinenostersundom.fi/

Easyjet on ilmoittanut aloittavansa kokeilut 9-paikkaisilla sähkölentokoneilla jo vuonna 2019: https://electrek.co/2018/10/29/electric-flying-is-becoming-a-reality-says-easyjet-ceo-electric-plane/