Kirje kansanedustajille Lex Malmin käsittelystä 18.3.2018 klo 12.00

maalis 18, 2018

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt tämän kirjeen kaikille kansanedustajille Lex Malmin käsittelyn tueksi. 18.3.2018 klo 12.00

Arvon kansanedustaja,

tiistaina 20.3. käsittelette eduskunnassa Lex Malmia, lakia Malmin lentopaikan säilyttämisestä ilmailukäytössä.

Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei Lex Malmi ole ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa.

Perustuslakivaliokunta totesi myös, että kansalaisaloitteessa esitetyt asiat kuuluvat eduskunnan päätösvaltaan. Laki vaatii muotoseikkojen tarkentamista, ja tämä voidaan tehdä valiokuntatyönä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää kuitenkin Lex Malmin hylkäämistä näihin muotoseikkoihin vedoten.

Mietinnössään liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa aivan oikein Malmin lentokentän merkitystä tulevaisuuden ilmailun, huoltovarmuuden ja yleisilmailun tukikohtana. Eduskunnan tuleekin tehdä velvoittava päätös ilmailutoiminnan jatkuvuudesta siten, että Malmin ilmailutoiminnan lopettaminen sallitaan vasta kun korvaavat ratkaisut on toteutettu. Tämä on myös alkuperäinen valtioneuvoston päätös (Kehysriihi 2014).

Vain ilmailutoiminnan näkökulmasta “Malmin korvaava” kenttä ei ole ratkaisu lakialoitteen keskeisimpään asiakokonaisuuteen eli perustuslain mukaiseen yhteiseen vastuuseen ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Alueen merkitys kansallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä on tunnustettu (RKY 2009). Lex Malmin yksi keskeisimpiä juridisia lähtökohtia on kulttuuriperintö, erityisesti aineeton kulttuuriperintö.

Yhtäkään kulttuuriperintö- tai ympäristöasioista vastaavaa tahoa ole kuultu asiaa käsitelleissä valiokunnissa valmistelun yhteydessä.

Kentän säilyttämiselle on kansallisella tasolla vahva kansalaisten tuki. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla tehtyjen mielipidemittausten perusteella kaikkien puolueiden kannattajissa on enemmän kentän säilyttämistä kannattavia kuin kentän asuntorakentamista haluavia.

Olisi kansallinen häpeä, mikäli eduskunta tänä kulttuuriperinnön eurooppalaisena teemavuonna tekisi päätöksen, joka on ristiriidassa Suomen allekirjoittamien kansainvälisten kulttuuriperinnön varjelemiseen velvoittavien sopimusten kanssa. Eduskunta sinetöisi sellaisella päätöksellään huomattavaa kansainvälistä merkitystä ja tunnustusta saaneen kulttuuriperintökohteen tuhoamisen.

Malmin lentoaseman ystävät ry on koonnut ja dokumentoinut lentokenttäasiaan liittyviä faktoja jo 15 vuoden ajan. Kooste niistä löytyy osoitteesta http://www.malmiairport.fi/ukk/

Toivomme että tutustutte kokonaisuuteen huolellisesti ja teette vastuullisen ja oikeudenmukaisen äänestyspäätöksen kentän ilmailukäytön ja kulttuuriperinnön puolesta.

Asia on tällä hetkellä Helsingin kaupungin vallassa mutta Suomen valtion vastuulla.

Te, arvon kansanedustajat, käytätte Suomen valtion ylintä valtaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry.