Korkein hallinto-oikeus ei tutki Malmin lentokenttäalueen suojeluesitystä

joulu 7, 2022

Malmin lentokenttäaluetta on esitetty suojeltavaksi kokonaisuutena rakennusperintölain nojalla. Asia on pantu vireille lokakuussa 2015 noudattaen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) linjausta. Asia on edennyt monimutkaisten vaiheiden jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. 

KHO on tänään 7.12.2022 julkistanut päätöksen, jonka mukaan valituslupahakemusta ei oteta käsittelyyn. Päätöstä ei perustella mitenkään. Päätös saattaa muodostua merkittäväksi ennakkopäätökseksi RKY-alueiden suojelun käsittelyssä. Malmin lentoasema on kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellisen merkittävä kohde, joka olisi ansainnut perusteellisemman käsittelyn.

Suojeluesityksen on tehnyt Malmin lentoaseman ystävät ry.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen on päätöksestä hämmästynyt:

“Asiaa on käsitelty useasti ELY-keskuksessa ja ympäristöministeriössä. Varsinkin ympäristöministeriön kahden eri päätöksen täysin päinvastainen tulkinta asiassa hämmentää: miten eri ministerien aikaan lakia voidaan tulkita niin eri lailla?” 

Ministeri Tiilikaisen (kesk) aikana ympäristöministeriössä asiaa arvioineet rakennusperinnön asiantuntijat palauttivat asian ELYn käsittelyyn virheellisesti valmisteltuna, kun taas ministeri Mikkosen (vihr) aikana ministeriön lakimies tulkitsi asian olevan samoin perustein esitettynä oikein. 

“ELY-keskus on perustellut päätöstään eri lakiin perustuen kuin se jonka nojalla suojeluesitys on tehty. KHO ei ole perustellut päätöstään mitenkään. Tutkimme nyt päätöksen vaikutuksia ja samalla jatkamme muita menossa olevia lentokentän pelastustoimia pyrkien vaikuttamaan kesken olevaan kaavoitukseen. Malmin lentoasema on Helsingin helmi, mutta myös kansallinen asia sekä historian että huoltovarmuuden kannalta.” 

Hyvönen muistuttaa lentokentän tilanteen olevan auki.

“Lukuisia hallintovalituksia on prosessissa kaavoitukseen, maanvuokraan ja rakentamiseen liittyen. Yleiskaavaa koskeva KHO:n päätös, on tällä hetkellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä, sillä esittelijän kannan vastaisen päätöksen perusteluita ei silloinkaan kerrottu yhdistykselle”, toteaa Hyvönen. 

“Jos suojelu ei toteudu luvatusti asemakaavalla, saattaa tulla eteen tämän suojeluesityksen uusinta.” hän kiteyttää.

Malmin lentokenttä on edelleen virallisesti lentokenttä, jonka pitolupa on Malmin lentokenttäyhdistys ry:llä. Malmin lentoaseman ystävät ry  jatkaa työtään Malmin lentoaseman kehittämiseksi ja säilyttämiseksi.