Lausuntoja suojeluesityksestä arvioitu – MLY antoi vastaselityksensä hallinto-oikeudelle

loka 10, 2021

Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen lausuntoihin vastaselityksen hallinto-oikeudelle. Lausunnot koskevat lokakuussa 2015 vireille laitettua suojeluesitystä, jonka ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat aikanaan hylänneet. Näistä päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen, jossa käsittely jatkuu parhaillaan.

Yhdistys on tutkinut huolella ympäristöminiseriön ja ELYn lausunnot. Niissä ei ole vastattu MLY:n valituskohtiin vaan lausuttu ao. tahojen aiempien linjausten mukaisesti. Ympäristöministeriö on viime vuosina antanut asiasta kaksi täysin toisistaan poikkeavaa lausuntoa. Yhdistys tulkitsee valituksensa kohtien pitävän paikkansa.

Liitteenä ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen lausunnot sekä Malmin lentoaseman ystävät ry:n vastaselitys.