Lausuntoja suojelusta kerätään

loka 16, 2017

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt ELY-keskukselle lentokenttäalueen suojelua kokonaisuutena. Alueeksi on ehdotettu koko RKY-merkitty alue, noin 138 hehtaaria. Alueen esittely ja kartta löytyvät Museoviraston www-sivuilta.

ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa suojelusta osalta asiaan liittyviltä. Lain mukaan näitä ovat alueen kiinteistön omistajat, haltijat sekä alueen naapurit. Suuri osa asianosaisista puuttuu kutsuttujen listalta.

Pyydämme asianosaisia lausumaan suojelusta ELY-keskukselle. Toivottavasti lausuntonne on suojelun kannalta myönteinen.

Alueen suojelu tarkoittaisi sen pysymistä Koillis-Helsingin avoimena luontoaukeana ja toivottavasti jatkossakin ilmailukäytössä. Suojelu ei voi taata ilmailukäytön jatkoa, mutta voi edistää sen mahdollisuuksia. Suojelu ei estä eikä hidasta ympäristöalueiden toiminnan jatkumista – teollisuus, kauppa ja asuminen voivat edelleen jatkua naapurustossa.

Lausunnon määräaika on 30.10.2017, ja siihen voi pyytää lisäaikaa ELY-keskukselta.

ELY-keskuksen lausuntopyyntö

Museoviraston lausunto asiasta

Suojeluesitys uusine liitteineen