Lentoasemarakennusten suojelukaavasta valitus

maalis 5, 2019

Malmin lentoaseman ystävät ry on tänään valittanut Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, jossa hyväksyttiin kaavamuutos Malmin lentoasema-alueelle. Yhdistyksen mielestä suojeluesitys on vajavainen ja ristiriidassa sekä Kaupunginmuseon että Museoviraston lausumien kanssa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen pitää esitystä monin tavoin puutteellisena.

”Kulttuuriympäristön suojelua säätäviä maankäyttö- ja rakennuslain kohtia on tulkittu varsin vapautuneesti. Malmin lentoaseman erityisiä arvoja ei ole huomoitu riittävästi”.

Valituksessa korostetaan myös muutoksen vaikutusta todennäköisesti jatkuvaan ilmailutoimintaan. Kaava on myös ristiriidassa vireillä olevan, koko lentoaseman suojelua koskevan esityksen kanssa.

Valitus on lähetetty Helsingin hallinto-oikeuteen tiistaina 5.3. keskustakirjasto Oodin Brygga-kaupunkisuunnittelutilasta.

http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/03/Asiat–Päätökset–Helsingin-kaupunki_12450.pdf