Lentokoneiden häätöhanke Helsinki-Malmin lentoasemalta perustelematon ja hätiköity

tammi 10, 2021

Päivitys 30.1.2021: vouti on myöntänyt häädölle kuuden viikon lykkäyksen 14.3.2021 asti.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut vaativansa ilma-alusten häätöä Helsinki-Malmin lentoasemalta tammikuun 2021 lopussa. Mikäli häätö toteutuu, tulee Suomen hallituksen osoittaa eduskunnan lausuman mukaisesti jokaiselle Malmilla olevalle ilma-alukselle sijoituspaikka hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä pikaisesti.

Kaupunki ei ole esittänyt häädölle todellisia perusteita. Irtisanomisperusteena on esitetty kaupungin oma käyttö. Perustelujen päätösdokumentteja, suunnitelmia ja budjettia on pyydetty kaupungilta viimeksi marraskuussa 2020. Asialle ei löydy varauksia julkaistusta budjetista eikä vastausta ole saatu,. Eduskunnan oikeusasiamies totesi joulukuussa 2020 Helsingin kaupungin rikkoneen toistuvasti lakia viivyttäessään vastauksiaan Malmi-asiassa. 

Kiitotietä on Helsingin kaupungilta vuokrannut ja hallinnoinut Malmin lentokenttäyhdistys ry. Maanvuokra-asiaa käsitellään jatkossa hovioikeudessa. Käräjäoikeus vahvisti kaupungn häätövaateen, ja ensimmäinen keskeytysvaatimus hylättiin hovioikeudessa. Asiasta on tehty uusia keskeytysvaatimuksia sekä hovioikeuteen että Helsingin hallinto-oikeuteen. Niiden käsittelyn aikataulusta ei vielä ole tietoa. 

Malmin lentoaseman ystävät ry jatkaa toimintaansa normaalisti

Vuonna 2002 perustettu Malmin lentoaseman ystävät ry toimii jatkossakin lentoaseman pelastamisen varmistamiseksi tulevinakin vuosikymmeninä. Vaikka lentotoiminta siirtyisi muualle, Malmin lentoaseman ystävät ry:n toiminta tai tavoite ei muutu. Yhdistys ei ole ilmailuyhdistys, ja sen jäsenistä pääosa on tavallisia kansalaisia. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

Unescon maailmanperintöohjelmaa neuvova ICOMOS korostaa Malmin kulttuuriarvoa nostamalla elävän lentokenttäkokonaisuuden uusimmassa raportissaan esiin maailman uhanalaisena kulttuuriperintönä (Heritage at Risk World Report 2016-2019). Yhdistyksen lokakuussa 2015 jättämä suojeluesitys koko lentoaseman suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla on käsittelyssä ympäristöministeriössä. 

Yhdistys on myös teettänyt asiantuntijayrityksillä luontotutkimuksia, jotka kaupunki on laiminlyönyt suunnitteluvaiheessa. Kentältä on löytynyt erittäin uhanalaisia hyönteislajeja ja äärimmäisen uhanalaisia, erityisesti suojeltavia  liito-oravia, joiden elinpiiri kattaa suuren osan lentokenttäalueen reunametsistä.

Vuonna 2006 korkein hallinto-oikeus hylkäsi alueen yleiskaavassa olleen asuntorakentamismerkinnän yhdistyksen valituksen johdosta. 

Jääkö alue lopulta tyhjäksi aukeaksi?

Lentokenttäkokonaisuuden tuleva suojelu mahdollistaa aluetta rikkomattoman toiminnan. Luonnollisin käyttötapa on ilmailutoiminta, johon alue on nyt osoitettu asemakaavassa. Helsingin kaupungin mukaan kaavoitusprosessi “kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia.” Siksikin lentotoiminnan häätöhanke on hätiköity. Sen mahdollisesti onnistuessa alue jäisi pahimmillaan tyhjäksi vuosikymmeniksi, mutta historiallinen arvo, näkymä ja luontoarvot säilyvät.

Kaupunki ei suostu neuvotteluun

Sekä Malmin lentoaseman ystävät ry että Malmin lentokenttäyhdistys ry ovat vuosia pyrkineet neuvotteluun kaupungin kanssa, mutta vastakaikua ei ole tullut. Kaupunki on jopa kieltänyt virkamiehiä keskustelemasta yhdistysten kanssa suoraan, ja kaikki yhteydenotot ohjataan lakimiehille. Yhdistysten esittämät palautteet, ehdotukset ja mielipiteet on poikkeuksetta tyrmätty.

Malmi on kuntavaalien kuumin kysymys

Malmin lentoaseman kohtalo on tulevan valtuuston ensimmäisiä tehtäviä, kun ehdotus kunnallisesta kansanäänestyksestä tuodaan sen käsittelyyn. Ehdokkaiden kantoja kerätäänkin osoitteessa www.malmivaalit.fi.

Kyseessä on kansalaisdemokratian kannalta merkittävä asia: hyväksyykö kuntavaaliehdokas suoran kansalaisvaikuttamisen, jos lain edellyttämä joukko kuntalaisia sitä vaatii.