Lex Malmin kannattajamäärä tarkistettu Väestörekisterikeskuksessa – Malmin lentoaseman säilyttämiselle löytyy perusteet perustuslaista

joulu 1, 2016

Lehdistötiedote 1.12.2016 klo 13:00
Malmin lentoaseman ystävät ry

Lex Malmin kannattajamäärä tarkistettu Väestörekisterikeskuksessa

Malmin lentoaseman säilyttämiselle löytyy perusteet perustuslaista

Väestörekisterikeskus on laskenut Lex Malmin kannatusilmoitukset ja todennut kansalaisaloitteen kannattajamäärän ylittävän selvästi eduskuntakäsittelyyn vaadittavan määrän. Paperille kerätyistä kannatusilmoituksista hylättiin alle kaksi prosenttia, joten aloite sai kahdessa kuukaudessa runsaan 56 000 kansalaisen kannatuksen. Lex Malmi -kansalaisaloite pyrkii Malmin lentoaseman säilyttämiseen ilmailukäytössä.

Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä säilyttämiseen tähtäävä kansalaisaloite on herättänyt julkisuudessa pohdintaa siitä, loukkaako aloite kunnallista itsehallintoa. Kansalaisaloitteen sisältöä koonneen Kim Korkkulan mukaan kunnallinen itsehallinto ei muodosta lain säätämiselle estettä:

”Lex Malmin perusteluissa on kokonaisvaltaisesti käsitelty Malmin lentoaseman merkittävää ylikunnallista luonnetta. Perustuslain 20§ puoltaa yksiselitteisesti lain hyväksymistä. Se määrittää vastuun kulttuuriperinnöstä kuuluvan kaikille.”

Korkkulan mukaan tämä ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä asia:

”Olennaista on huomata, että ilman perustuslain 20§-kohtaakin Malmin lentoasemalla on merkittävä ylikunnallinen luonne jo nyt, ja tulevaisuudessa sen merkitys koko Suomelle korostuu entisestään.”

Kysyttäessä eduskunnan toimivallasta kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvissa asioissa julkisoikeuden professori emeritus Esko Riepula toteaa yleisellä tasolla:

”Suvereenina lainsäätäjänä eduskunnan toimivalta toki ulottuu myös asioihin, joita jokin kunta tai kunnat saattaisivat pitää kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvina. Toisin sanoen kunnallisen itsehallinnon periaate ei automaattisesti ole muodollinen este sille, etteikö eduskunta voisi ottaa käsittelyyn asiaa, jolla se kokee olevan laajempaa merkitystä. Jos kyseessä on kansallisessakin mittakaavassa vilkas lentokenttä, eikö sillä jo lähtökohtaisesti ole ylikunnallinen luonne siinä missä tärkeillä maanteillä tai vesiväylilläkin? Yksityiskohtia on asiaa tarkemmin tuntematta tässä vaikea lähteä arvioimaan, ja sen arvioinnin perustuslakivaliokunta sitten tehnee ennen lakialoitteen etenemistä eduskunnassa.”

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen muistuttaa lentokentän kansainvälisestäkin arvosta:

”Malmin lentoaseman elävän kulttuuriympäristön arvoja ei ole kukaan kiistänyt. Useissa selvityksissä nämä arvot on todettu merkittäviksi ja ainutlaatuisiksi Euroopan ja maailman tasolla: Malmi on yksi Europa Nostran seitsemän uhanalaisimman kulttuurikohteen listalla olevista kohteista ja saanut tunnustukset myös DoCoMoMolta ja World Monuments Fundilta. Nämä tunnustukset korostavat alueen arvoa nimenomaan Malmin lentoasemana, ilmailukäytössä.”

Lex Malmi etenee eduskuntaan kevään 2017 aikana.

Lisätiedot:

Malmin lentoaseman ystävät ry

Lex Malmi -kansalaisaloite

Kim Korkkula
laki.kim.korkkula@gmail.com
puh. 040 021 4181
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2106

Malmin lentokentän säilyttäminen ilmailukäytössä

Timo Hyvönen
Puheenjohtaja, Malmin lentoaseman ystävät ry
puh. 050 3748371
puheenjohtaja@malmiairport.fi