Lex Malmin luovutustilaisuudessa korostettiin asian valtakunnallista merkitystä

helmi 9, 2017

Lex Malmin luovutustilaisuus eduskunnan puhemies Maria Lohelalle järjestettiin 8.2.2017 eduskunnan väistötiloissa. Saatesanat lausui Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ja kansalaisaloitteen luovutti Kim Korkkula.

Luovutussanat

Arvoisa puhemies Lohela,

kiitämme tilaisuudesta tulla luovuttamaan kansalaisaloite Lex Malmi eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut 56 067 kansalaista, joiden mandaatilla nyt toimimme.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että valtio lunastaa Malmin lentoaseman itselleen korvauksella, maanvaihdolla tai hyvityksellä säätämällä laki, Lex Malmi. Kysymyksessä ei siis ole lain tulkinta, vaan uuden lain säätäminen.

Perusteet

  • Lex Malmi on valtakunnallinen asia
  • Tukee kaupallisen lentoliikenteen kasvua ja koko Suomen tavoitettavuutta
  • Mahdollistaa ammattimaisen miehittämättömän lentotoiminnan pääkaupunkiseudulla
  • Ylläpitää lentoturvallisuutta ja huoltovarmuutta
  • Turvaa maailman mittakaavassa arvokkaan kulttuuriympäristön
  • On matkailun vetovoimatekijä

Näin todettiin Liikenne- ja viestintäministeriön toteuttamassa Helsingin seudun lentokenttäselvityksessä 8.2.2008

”Toimiva ja kehityskykyinen lentoliikennetoiminta pääkaupunkiseudulla on koko maan kilpailukyvyn kannalta erittäin keskeinen menestystekijä. Pääkaupunkiseudun lentokenttätilanne edellyttää kestävän ja pitkäjänteisen ratkaisun, joka tyydyttää elinkeinoelämän tarpeita ja tukee yritysten investointihalukkuutta.”

Tilanne ei ole muuttunut

Lunastuksella valtio turvaa pääkaupunkiseudun ja maakuntien väliset ilmayhteydet ja tukee kaupallisen lentoliikenteen kehittymistä. Lisäksi Malmin lentoasema palvelee tulevaisuuden ilmailun kehittymiskeskuksena.

Lex Malmin perusteluissa on kokonaisvaltaisesti käsitelty Malmin lentoaseman merkittävää ylikunnallista luonnetta. Suvereenina lainsäätäjänä eduskunnan toimivalta ulottuu asioihin, joita jokin kunta tai kunnat saattaisivat pitää kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvina.

Kunnallisen itsehallinnon periaate ei missään nimessä ole automaattisesti edes muodollinen este sille, etteikö eduskunnan tulisi ottaa käsittelyyn Malmi-asiaa, jolla on selvästi laajempaa merkitystä.

Koska kyseessä on kansallisessa ja kansainvälisessäkin mittakaavassa vilkas lentokenttä, on sillä jo lähtökohtaisesti ylikunnallinen luonne siinä missä tärkeillä maanteillä tai vesiväylilläkin.

Aloite etenee toivottavasti nyt ripeästi lähetekeskusteluun ja sen jälkeen valiokuntakäsittelyyn, jonka työlle toivotamme objektiivisuutta ja menestystä.

Faktat ja kansalaisten mielipide ovat selkeät, nyt tarvitaan hyvää politiikkaa ja oikeita päätöksiä.


Linkki viitattuun Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntoon

Kuvia luovutustilaisuudesta saa käyttää vapaasti tämän uutisoinnin yhteydessä. Kuvaaja: Raine Haikarainen


Timo Hyvönen esittelee kansalaisaloitteen puhemies Maria Lohelalle. 
Vasemmalta: Juha Krapinoja, Mikko Saarisalo, Kim Korkkula, Timo Hyvönen, Maria Lohela


Kim Korkkula luovuttaa kansalaisaloitteen


Puhemies Lohela kiittää aloitteesta ja kertoo jatkotoimista


Juha Krapinoja, Mikko Saarisalo, Kim Korkkula, Timo Hyvönen 


Lehdistötilaisuus. Vasemmalta:
Tapani Launis, arkkitehti, kaava-asiantuntija
Lex Malmi -aloitteen työryhmä Juha Krapinoja, Mikko Saarisalo, Kim Korkkula
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen