Lex Malmin tuotoksena vahva vaatimus yleisilmailun mahdollisuuksien takaamisesta. Helsinki tarvitsee citylentokentän

huhti 4, 2018

Eduskunta edellyttää hallitukselta vahvoja toimenpiteitä ilmailun kehitysedellytysten turvaamiseksi. Helsingin päättäjille vahva viesti hoitaa Malmi-asiaa koko Suomen edun mukaisesti.  

Eduskunta on käsitellyt täysistunnoissaan Lex Malmia, lakia Malmin lentopaikan säilyttämisestä ilmailukäytössä. Tänään 3.4. aloitteen toisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotuksen, jossa  Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Valiokunnan mietinnön perusteluissa painotetaan Malmin lentokentän kansallista merkitystä yleisilmailulle, huoltovarmuudelle ja tulevaisuuden älykkäälle ilmailulle. Erityisesti valiokunta korostaa jatkuvuuden varmistamista, josta vastuu on nyt hallituksella ja Helsingin kaupungilla.

Eduskunnassa vilkas keskustelu Lex Malmista

Eduskunnassa Lex Malmin käsittelyn yhteydessä käydyissä keskusteluissa nousivat vahvasti esille tulevaisuuden ilmailu, huoltovarmuus ja yleisilmailun tukikohdan tarve lähellä pääkaupunkia. Malmin lentokentän valtakunnallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys korostuivat vahvasti.

Kansanedustajat osoittivat Helsingin kaupungin päättäjille vahvan viestin asian hoitamiseen koko Suomen edun mukaisesti. Lentotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen pääkaupunkiseudulla koettiin tärkeäksi.

Keskustelu Malmin lentoasemasta jatkuu nyt Helsingin ja hallituksen välillä

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on harmissaan huolellisesti valmistellun lakiehdotuksen hylkäämisestä, mutta pitää eduskunnan lausumaa lupaavana keskustelunavaajana.

”Valta Malmin lentokenttäasiassa on tietenkin edelleen Helsingillä. Vastuu älykkään ilmailutoiminnan edellytysten takaamisesta ja pääkaupunkiseudun tavoitettavuudesta on nyt osoitettu hallitukselle. Odotamme mielenkiinnolla uusia aloitteita Helsingin ja valtion välillä. Pyrimme myös yhdistyksenä auttamaan asiaa ja jatkamaan hyvää yhteistyötä sekä valtion että kaupungin kanssa.”

Kaupunkilentokenttäverkoston pitää ulottua myös pääkaupunkiin

Tiistain 3.4. tiedotteessaan ministeri Anne Berner visioi Suomeen kaupunkilentokenttien verkostoa ja korosti lentokenttien ylikunnallista luonnetta. Bernerin aloite nostaa Malmin lentoaseman merkityksen Helsingille uudelle tasolle.

”Bernerin vision toteutuminen edellyttää, että myös pääkaupunki on tavoitettavissa ilmateitse eri puolilta Suomea. Malmin lentokenttä palvelee tätä tavoitetta sekä kansainvälisiä liikelentoja mitä parhaiten. Lisäksi Malmin ilmailukäytön jatkuminen turvaisi vähäpäästöisen ja sähkökäyttöisten lentokoneiden operoinnin sekä älykkään ilmailun muiden ratkaisujen kehitysedellytykset. Tämä on luonnollisesti myös helsinkiläisten intressi, ei ole  missään nimessä Helsingin etu jättäytyä tästä kehityksestä pois” kommentoi Hyvönen

Malmin lentoaseman ystävät jatkavat työtään Malmin säilyttämiseksi ilmailukäytössä

Timo Hyvönen painottaa, että työ lentokentän säilyttämiseksi jatkuu.

”Malmin lentoaseman ystävät ry ei ole ilmailuyhdistys, vaan tähtää siihen, että ilmailukäyttö, kulttuuriympäristö ja lentokentän erityiset luontoarvot säilyvät Malmilla.”

Malmin lentokenttäalue on valtioneuvoston päätöksellä RKY-merkitty kansallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Alue on esitetty kokonaisuutenaan suojeltavaksi. Asia on ELY-keskuksen käsiteltävänä.

Malmi on Suomen yleisilmailun vilkkain lentokenttä

Malmilta tehtiin vuonna 2017 yhteensä 40 189 operaatiota ja lentokenttä on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Finavia Oyj vetäytyi lentokentältä vuoden 2016 lopussa. Operaattorina toimii nyt Malmin lentokenttäyhdistys ry. Malmilla toimii kymmeniä ilmailualan yrityksiä, kaupallisia lentokouluja, lentokone- ja helikopterikorjaamoja ja muita koulutusorganisaatioita.  Malmi on yksi Suomen suurimmista lentokoulutuksen tukikohdista. Trafin ja Finavian tilastojen mukaan kentän toiminnasta 70-80% on koulutustoimintaa ja loput 20-30% yleisilmailua, johon kuuluvat mm. lentotyö, matkalennot ja harrasteilmailu.

Lisätietoja:

Timo Hyvönen, puheenjohtaja, Malmin lentoaseman ystävät ry, 0503748371, puheenjohtaja@malmiairport.fi

Liitteet
Valiokunnan lausunto
Ylen uutinen Bernerin lentokenttäverkostosta
Malmin lentoasema RKY 2009 -luettelossa
Malmin lentoaseman suojeluesitys (ELY)
Malmin lentoaseman ystävät ry