Liito-oravametsien puunkaadot Tattariharjuntien ympäristössä hallinto-oikeuteen

P. Tšekanov (cropped) CC BY-SA 4.0P. Tšekanov (cropped) CC BY-SA 4.0

Uudenmaan ELY-keskus jätti päätöksellään 22.3.2024 tutkimatta Malmin lentoaseman ystävät ry:n hallintopakkohakemuksen Tattariharjuntien ympäristön metsänhakkuista liito-oravan käyttämillä alueilla. KAER Oy:n urakka-alueella vuonna 2020 tekemiä runsaita havaintoja liito-oravan läsnäolosta ei huomioitu.

Pian päätöksen jälkeen 26.3.2024 saadut ja ELY-keskukselle toimitetut valokuvatodisteet liito-oravan läsnäolosta urakka-alueella eivät johtaneet päätöksen uudelleenharkintaan, vaan vain havaintojen välittämiseen Helsingin kaupungille pyynnöllä huomioida ne ennen toimenpiteitä.

Helsingin kaupungin tiedetään aiemmin kaataneen Malmin lentokentän ympäristössä metsää jopa liito-oravan rajatuilla ydinalueilla edes hakematta lain edellyttämää poikkeamislupaa, joten ELY-keskuksen menettelystä asiassa ei liene odotettavissa käytännön vaikutuksia jäljellä olevan liito-oravapuuston hävittämiseen.

Asia on EU-tasollakin ajankohtainen: EU-komissio on maaliskuussa 2024 ryhtynyt tutkimaan Suomen menettelyjä Malmin lentokentän ja sen ympäristön direktiiviluontoarvojen kohtelussa päätös-, kaavoitus- ja valitusprosesseissa. Merkittäviksikin osoittautuneita luontoarvoja on selvitetty vasta kaavapäätösten jälkeen, eikä niillä ole ollut vaikutusta millään kaavatasolla, vaikka valitusprosesseissa on toistuvasti perusteltu valitusten hylkäämistä sillä, että luontoarvot huomioidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

ELY-keskuksen päätöksestä on 24.4.2024 valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen pyytäen alueelle välitöntä toimenpidekieltoa. Liito-oravan pesinnät ovat jo meneillään.