Maakuntakaava Malmin lentokentän osalta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

tammi 18, 2019

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt joulukuussa 2018 hylätä Malmin lentoasemaa koskevat valitukset Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta. Valituksissa Malmin lentoaseman ystävät ry on vaatinut valituksessaan 29.6.2017 Malmin lentokenttäalueen kaavamerkinnän säilyttämistä liikennealueena, koska kaavoitus on tehty väärässä järjestyksessä eikä korvaavia ratkaisuja ole toteutettu aiempien päätösten mukaisesti. Valitusten hylkäämistä on myös perusteltu lentotoiminnan lakkaamisella, vaikka Malmi on edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

Käsittelyssä useita valituskohtia on jätetty huomiotta ja joitain tulkittu virheellisesti, joten Malmin lentoaseman ystävät ry on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja vaatii hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista Malmin lentokentän osalta.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen perustelee valitusta:

”Hallinto-oikeuden päätös on ollut epäjohdonmukainen mm. kulttuuri- ja luontoarvoja koskevien valituskohtien käsittelyssä. Useita valituksen osia on jätetty käsittelemättä. On myös erikoista, että Helsingin uusi yleiskaava on laadittu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan mukaisesti, vaikka maakuntakaava ei vielä ole saanut lainvoimaa.”

Valituksessa yhdistys korostaa oikeuskanslerin lausuntoa vuodelta 2015 valtion kehysriihipäätöksestä.

Oikeuskansleri korosti ongelmallisuutta tilanteessa, jossa erillisellä sopimuksella ”otetaan tosiasiallisesti ennakollisesti kantaa kaavoitusprosessissa käsiteltäviksi tuleviin tai kaavoitusprosessissa vireillä oleviin asioihin. Ongelmallisuus korostuu, jos päätösten ja sopimusten valmisteluun ei liity yhtä kattavaa vuorovaikutteisuutta ja vaikutusten arviointia kuin kaavoitusprosessiin”.  

Maakunta- ja yleiskaavan perusteluna on yleisesti käytetty valtion kehysriihipäätöstä vuodelta 2014. Sen valmistelun yhteydessä ei ole ollut vuorovaikutteisuutta kansalaisten kanssa.

Puheenjohtaja Hyvönen pitää tilannetta valitettavana mutta välttämättömänä.

”Hallinto-oikeus on käsitellyt vain osan valituksemme kohdista. On harmi, että joudumme toistuvasti hakemaan oikeutta kaikista oikeusasteista, mutta siihen olemme valmiita”.

Yhdistyksellä on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tietopyyntö yleiskaavapäätöksen perustelumuistioista. KHO päätti äänestyksen jälkeen hylätä valitukset Malmin lentoaseman kaavoituksesta poikkeuksellisesti vastoin esittelijän ehdotusta.

KHO-valituksen voi ladata tästä 
http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2019/01/KHO-valitus-maakuntakaava-20190118.pdf

Valitus hallinto-oikeuteen 29.6.2017:  http://www.malmiairport.fi/uudenmaan-4-vaihemaakuntakaava-helsingin-hallinto-oikeuteen/

Kehysriihipäätös 2014: ”Asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.”

Oikeuskanslerin lausunto: https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/660
Alkuperäisenä dokumenttina: http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2015/10/Oikeuskansleri_23-9-2015.pdf