Malmin kehittämissuunnitelmia koottuna

kesä 30, 2016

Tämä on kooste Malmin lentoaseman alueen kehittämissuunnitelmista, joita erilaiset intressiryhmät ovat ajan mittaan tehneet.

Syyskuussa 2013 avoin kansalaisryhmä – Nono Alakari (markkinointi), Anna Kyyhkynen (kaavoitus), Eija Korjula (kaupunkiasiat) – julkisti hyvin vapautuneen ja laajan Visio 2050:n Malmin lentoaseman kehittämisestä osana kaupunkirakennetta. Vision kanssa pyrittiin avaamaan keskustelu KSV:n kanssa ja se esiteltiinkin yleiskaavapäällikkö Rikhard Manniselle ym. – valitettavasti ilman todellista tutustumista tai vastakaikua.

Esitys suunnitelmasta löytyy osoitteesta http://malmiairport.fi/wp-content/uploads/2014/12/Malmi_visio205011.pdf.

Ryhmä teki työnsä vapaasti ja itsenäisesti, ja se auttoi myös yhdistystämme ajattelemaan asiaa paljon laajemmin.

Joulukuussa 2014 SAFA-arkkitehti Juha Lampi julkisti Malmi City Airpark -tutkielmansa kenttäalueen mahdollisuuksista laajempana liiketoiminta- ja asumiskeskittymänä, jossa myös viherympäristö säilyy. Se löytyy osoitteesta http://malmiairport.fi/wp-content/uploads/2014/12/Lentoasema_ennakkosuunnitelma_20141209.pdf.

Nämä kaksi ovat myös jaettuna sivulla http://www.malmiairport.fi/suunnitelma-2050.

Joulukuussa 2015 yksityinen asiantuntija (arkkitehti Risto Sihvonen) on valmistellut ehdotuksen, jossa koko suojeltavaksi esitetty, RKY-merkitty alue säilyisi eheänä. Tämä on juuri se alue, jonka myös Euroopan johtava kulttuuriperintöorganisaatio Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti ovat valinneet Euroopan 7 uhanalaisimman kulttuurikohteen joukkoon. Tämä esitys löytyy täältä: http://www.malmiairport.fi/25000-asukasta-rky-alue-sailyttaen-uusi-kaavarunkoehdotus-julkaistu.

Newsbrokers Oy kokosi aiheesta laajan tutkimuksen, ks. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/malmista-visioidaan-bisnespuistoa/nrVPpHTW. Suoraan reportaasiin pääsee osoitteessa http://www.newsbrokers.fi/wp-content/uploads/2016/05/2016-02-10-Malmin-lentava-tulevaisuus.pdf.

Aviastar Oy on esitellyt kentän operointia koskevan liiketoimintasuunnitelmansa http://www.aviastar.fi/03122015-presentaatio, joka perustuu kentän ilmailukäyttöön.

Näiden lisäksi kokenut yhdyskuntasuunnittelija, professori Pentti Murole on analysoinut asiaa monelta taholta, mm. http://penttimurole.blogspot.fi/2016/04/hurjia-puheita-malmin-puolesta-ja.html .

Alussa esitetyt kolme asunto-ilmailu-hybridiesitystä ovat Malmi-asiaan perehtyneiden alan ammattilaisten tekemiä suunnitelmia ja käytännössä toteuttamiskelpoisia. He ja myös MLY ovat välittäneet näitä tiedoksi KSV:lle ym. virkamiehille sekä poliittisille päättäjille.