Malmin kentän jatkoa tarkastelleen työryhmän asettaminen 4.12.2014

  • Home
  • Malmin kentän jatkoa tarkastelleen työryhmän asettaminen 4.12.2014

Äänitallenne työryhmän asettamistilaisuudesta

Transkriptio

Puhujat: Liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko, Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu, LVM:n liikennepoliitiikan osaston liikennepalveluyksikön johtaja Mikael Nyberg

00:31:21

Risikko: Ehdotankin teille että tämä 2016-2018 toiminnan jatkuminen mahdollistettais, mutta se vaatii nyt vähän jatkotöitä. Nyt mä olen ymmärtänyt että Trafi on halukas kutsumaan koolle ryhmää, niinkö? Elikkäs mulla olisi sellainen ehdotus että Trafi, Finavia ja harrasteilmailijat kävisivät läpi tämän listauksen, että voidaanko tätä… odotas nyt, sen, sen seitsemän kohdan listan. Eli, eli tota lähtökohtana nyt ensiksi se että me saataisiin jatkettua sitä aikaa siellä. Koska me tarvitaan nyt vähän peliaikaa jotta me voitais etsiä sitä uutta kenttää jonne on mahdollista siirtää. Koska minun toinen ehdotukseni on se, että me käynnistämme nyt sitten sen selvityksen mihin se kenttä sitten saataisiin. Ja siihen mä kutsun nyt teiltä nyt mukaan myöskin. Mutta tää olisi niin kuin se… Me tarvitaan nyt kaksi eri kööriä jotka nyt lähtee tätä viemään. Ja toinen lähtee Trafin johdolla, eikö niin Pekka?
Henttu: Tietysti, me halutaan olla fasilitaattorina siinä.
Risikko: Kyllä. Kyllä, kyllä.
Henttu: Sisältöön me ei voida, mutta kyllä me mielellämme käynnistetään.
Risikko: Niin. Jos mä saan pyytää että Trafi kutsuisi koolle, mutta teidän pitäisi valita niin että, teistä niin ku edustaja sinne Trafin työryhmään joka lähtee tsekkaamaan että voidaanko näitä nyt toteuttaa näitä jolla me voitais kaksi, kolme vuotta lisää… Kuinka monta edustajaa toivot nimettävän?
Henttu: Tietysti osapuolia on itse harrastusilmailuyhteisö ja Trafin… anteeksi Malmin sitte yrittäjät koska heitäkin on, se kirjo on jonkin moinen. Että heiltä hyvä edustus siihen. Ja sitten tietysti konsultaatiota… mini… Finavian asiantuntijoilta. Mutta tässä on just se että me tullaan sitten olemaan se luvan myöntäjä. Mutta me halutaan tietysti… meidän sydämen asia on Suomen ilmailu, niin kuin meidän kaikkien, niin käynnistää se toimenpide.
Risikko: Mun toivomukseni siinä mielessä olisi se, että Trafi ottaa tästä, vaikka ymmärrän että te olette luvan myöntäjä, ja tässä on vähän tällainen niin kuin ongelmallinen tää suhde… mutta kuitenkin nään että teillä on se paras asiantuntemus kun tätä pohditte, kun Pekka on itse ollut tätä tekemässä ja katsomassa nämä, että millä edellytyksillä tätä voitas jatkaa. Ja se olisi nyt yksi vaihe tähän ny jolla me saatais vähän peliaikaa.
Risikko: Mä kerron nyt sen toisen suunnitelman mitä mä olen pohtinut tässä me perustettais sen lisäksi että on tämä niin sanottu jatkamisen mahdollistajaporukka. Niin me perustettaisiin nyt myös sellainen ryhmä ja mä tarjoaisin siihen nyt LVM:n eli Liikenne- ja viestintäministeriön edustajaa teille eräänlaiseksi, eräänlaiseksi tällaiseksi työ… työrukkaseksi ja tällainen työ… mä olen nyt käyttänyt tällaista sanaa tällainen …nyrkki, työnyrkki perustettaisiin jossa olisi harrasteilmailijoista, teistä kaksi edustajaa sitten LVM:stä yksi, Helsingin kaupungilta yksi, Finaviasta yksi… joka sitten… Finavia tarjoaisi tätä teknistä asiantuntija-apua ja lähtisivät nyt sitten tekemään yhdessä työtä sen eteen että me… meillä löytyis se paikka tälle kentälle täältä Helsingin alueelta. Mitä siinä pitää selvittää: sijainnin paikka, tekniset parametrit, tarvittavat fasiliteetit mitä siellä tarvitaan, liiketoimintasuunnitelma, omistussuhteet, luvat kustannukset, maksajat. Nää on kaikki sellaista jota, jota nyt tarvitaan sitten kun, jotta me pystymme viemään asiaa eteenpäin. Ja tuota se tehtäis tietysti, ei ole tässä nyt aikataulua mietitty, mutta totta kai se pitää niin kun vakavasti tehdä ja nopeasti. Ja mä antaisin täältä Liikenne- ja viestintäministeriöstä nyt sitten henkilön tätä varten joka olisi eräänlainen… Sehän on totta kai se on tärkeää, te olette niitä aktiivisia, te ootte ne, ne, ne päätoimijat tässä. Mutta sen avun mitä tarvitsette lainsäädäntö, ynnä lupien haku, ynnä tällaista liiketoimintasuunnitelmien tekoon, sen annan täältä Liikenne- ja viestintäministeriöstä. ….

00:56:45

Henttu: Tässä käsiteltiin monenlaisia turva-asioita ja lentomenetelmiäkin jo. Ja niin poispäin. Pidän kuitenkin tapahtumaa erittäin myönteisenä ja kun tilaisuuteen tultiin niin pysäkillä meillä oli seinä vastassa. Ministeri teki oivallisia ehdotuksia ja niiden mukaan jatketaan. Ja tää Trafin työryhmä, mä pyytäisinkin että aloitettais hyvinkin rivakasti. Kysymyksessähän on se miten me jatkettais eteenpäin, vaikka siinä nyt onkin se takaraja siinä… niin miten me jatkettais eteenpäin. Ja näin ollen mä toivoisin että yrittäjät nimeävät kaks, kolme edustajaa Malmilta ensi viikon aikana. Siten että se kirjo tulis hyvin esiin mitä siellä on ja mä pyytäisin että BF-Lento koordinoi yrittäjien nimeämisen ensi viikon aikana minulla. Ja sitten aivan oikein tuli esille… oikea termi yleisilmailu. Ja tässä yhteydessä täsmennän: yleisilmailulla tarkoitetaan kaikkea muuta kuin kaupallista ilmakuljetusta. Ja toivoisin että Esa Korjula lähestyis ja keräis yleisilmailun edustajat niin että se spektri on hyvin edustettuna, 2-3 edustajaa ja sitten Kari Korhosesta tulee sitten tietysti teknistä neuvontaa ja sitten kaupungin puolesta myöskin nimeämiset ensi viikon aikana. Ja edetään rivakasti. …

01:01:39

Nyberg: Nyt kun mietitään sitä korvaavaa… korvaavaa kentää niin se on ihan ok, että sitähän voi tavallaan kammata niin että siin on, että siin on tää tota koulutuspuoli mukana. Mutt silloinhan se tavallaan niinku laajentaa tavallaan sen… ja tekee siihen vaikeuskerrointa vähän enemmän. Mutta se on ihan ok ett siihen voi niin kuin lähtee selvitteleen. Ja kun, kun Pekka Henttu kysy niitä nimeämisiä niin tietysti ministeriöön vaikka minulle. Niin sieltä voisi tulla yks harrasteilmailun, yks yrittäjäpuolelta ja sitte tota Finavia antaa teknistä apua ja kaupungilta saadaan niin lähdetään selvittää sitten —, niin saadaan, saadaan käyntiin…