Malmin lentoaseman suojelupäätöksen hylkääminen hallinto-oikeuden tutkittavaksi

huhti 27, 2021

Ympäristöministeriön maaliskuussa tekemästä päätöksestä hylätä esitys Malmin lentoaseman suojelusta rakennusperintölain perusteella on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Malmin lentoaseman ystävät ry lähetti valituksen käsiteltäväksi maanantaina 26.4.2021.

Valituksen mukaan hylkääminen on lainvastainen ja perusteluissa on sovellettu väärää lakia. Ympäristöministeriö antoi toista kertaa käsittelyssään olevassa asiassa täysin erilaisen päätöksen kuin edellisellä kerralla, mikä on omiaan aiheuttamaan kansalaisille hämmennystä oikeuskäytännössä. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo: ”Ympäristöministeriön ensimmäistä päätöstä vuonna 2019 tutki ja valmisteli joukko kulttuuriperinnön huippuasiantuntijoita, ja asia tulkittiin silloin suojelulle myönteisesti. Palattuaan ELY-keskuksesta käytännössä muuttumattomana ministeriöön, kääntyi päätös päinvastaiseksi ministerin tällä välin vaihduttua. Kyllä tämä kummastuttaa kovasti!”

Valituksessa nostetaan arvioitavaksi myös ELY-keskuksen ja Museoviraston roolit rakennusperinnön suojelussa varsinkin, kun kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Vuonna 2010 valtioneuvosto päätti, että RKY on yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan erityisesti huomioitavista inventoinneista, joiden tulee ohjata kaavoitusta kaikilla tasoilla jo lähtökohtana. Museovirasto on alan johtavana asiantuntijaviranomaisena vaatinut jo aiemmin lentokenttäkokonaisuuden suojelua.

Malmin lentokenttä kuuluu DoCoMoMon modernin arkkitehtuurin merkkiteosten luetteloon, ja Europa Nostra on valinnut sen yhdeksi Euroopan 7 uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta 2016. Maailmanlaajuisesti toimivan World Monuments Fundin 100 uhanalaisimman kohteen listalla kenttäkokonaisuus on ollut kahdesti (2004 ja 2006). Myös Unescon maailmanperintöohjelmaa suoraan neuvova ICOMOS on nostanut sen vastikään esiin maailman uhanalaista kulttuuriperintöä käsittelevässä raportissaan. Eduskunnan 12.1.2018 ratifioima Faron puiteyleissopimus korostaa kulttuuriperintöä yhteisenä ja arvokkaana voimavarana.

Helsinki-Malmin lentoasema on esitetty suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla 15.10.2015. Asian käsittely jatkuu tulevina vuosina oikeusasteissa. 

Voit lukea suojeluesityksen tästä:

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/04/Valitus-Helsingin-hallinto-oikeudelle-pub.pdf

http://www.lentoposti.fi/uutiset/museovirasto_vaatii_ymp_rist_ministeri_lt_suoraa_suojelum_r_yst_malmin_lentoasemalle