Malmin lentoaseman ystävät ry tukee ja kannattaa kansalaisaloitetta Malmin lentokentän luonnonsuojelualueesta

heinä 26, 2019
Malmin lentoaseman 100-hehtaarinen niitty ja reunametsät ovat useiden uhanalaisten lajien elinympäristö ja muodostavat biodiversiteetiltään merkittävän luontokeitaan Helsingissä. Kuva: Petri Asikainen 18.9.2016.

Malmin lentoaseman ystävät ry tukee ja kannattaa Suomen lähetyslentäjät ry:n (MAF) vireille panemaa kansalaisaloitetta perustaa erityinen Malmin lentokentän luonnonsuojelualue, joka säilyttäisi lentokentän ja sitä ympäröivien reuna-alueiden luonnon monimuotoisuuden nykyisellään ja nykyisen laajuisena. Aloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi siinä esitetään myös, että alueen uhanalainen ekosysteemi säilytetään jatkamalla lentotoimintaa, joka on ylläpitänyt rikasta ekosysteemiä viimeiset 80 vuotta.

”Aloite on täysin linjassa yhdistyksemme tavoitteiden kanssa ja tukee myös ELY-keskukselle tammikuussa tehtyä suojeluesitystä luonnonsuojelulain perusteella” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen. ”Koska ELY-keskuksen asiantuntijat ovat jo ennen ratkaisuja julkisesti lausuneet tästä esityksestämme, ettei se todennäköisesti tule etenemään, on kansalaisaloite enemmän kuin paikallaan”

Alueesta on vireillä myös suojeluesitys rakennusperintölain nojalla. Asia siirtyy lähiaikoina jälleen Ympäristöministeriön käsittelyyn ELY-keskuksen käsiteltyä asiaa maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta suojeluesityksen vastaisesti.

Pyydämmekin kaikkia kansalaisia allekirjoittamaan kansalaisaloite Malmin lentokentän ja sen luontoarvojen säilyttämiseksi osoitteessa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903.

Suojeluesitys ELY-keskukselle: http://www.malmiairport.fi/malmin-lentokenttaalue-esitetaan-suojeltavaksi-luonnonsuojelulain-perusteella/

Uutinen viheryökkösen suojelustatuksesta: http://www.malmiairport.fi/malmin-lentokenttaalueen-asuntorakentamiselle-jalleen-uusi-iso-este/

Suojeluesitys rakennusperintölain perusteella: http://www.malmiairport.fi/tiedote-15-10-2015-malmin-lentoasemakokonaisuus-esitetty-suojeltavaksi/