Malmin lentokentältä löytyi lisätutkimuksissa paljon lisää liito-oravia

tammi 11, 2021

Malmin lentokentän liito-oravatutkimuksia jatkettiin 4.-6.1.2021. Kartoituksissa paljastui paljon lisää liito-oravien pesäpuita, jätöksiä, liikehavaintoja ja elinympäristöksi soveltuvaa maastoa. 

KAER Oy:n koulutettujen inventointikoirien havaintokyky on huomattavan tarkka verrattuna silmämääräiseen jätösten tarkasteluun, sillä koirat pystyvät havaitsemaan jätökset vainun perusteella. Helsingin kaupungin tekemissä tutkimuksissa näillä alueilla ei ole havaittu merkittäviä liito-oravakeskittymiä (linkki alla). 

Tässä alueen toisessa koirakartoituksessa tutkittiin lentokenttäalueen kaakkoinen nurkka (ns. Nallenrinteen alue) ja nuorisoasiainkeskuksen moottoriradan reunametsiköt. Molemmista löytyi selkeitä merkkejä liito-oravista ja niille sopivista elinympäristöistä. Liito-oravien elinalueen vaikutus Nallenrinteen kaavoitukseen saattaa olla merkittävä. 

”Tarkemmilla tutkimusmenetelmillä Malmin lentokentän reunametsät osoittautuvat kerta kerralta merkittävämmiksi liito-oravan kannalta. Kaupungin tutkimuksissa havaitun kahden yksittäisen ydinalueen sijasta näyttää nyt siltä, että kentän etelä- ja itälaita on kauttaaltaan otuksen suosiossa”, toteaa alueen luontoarvoja pitkään seurannut Malmin lentoaseman ystävät ry:n hallituksen jäsen Seppo Sipilä. 

”Koillisnurkalla ja länsilaidalla riittää yhä tutkittavaa, mutta havaintokartassa liito-orava näyttää piirittävän lentokenttää kaikkialla, missä on sille sopivaa yhtenäistä metsää kulkuyhteyksineen. Tämä on erityisen ilahduttavaa, koska lajin kanta Suomessa on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana jopa 30%.”

Tuore kartoitus on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukseen, Helsingin kaupungille ja Suomen luonnonsuojeluliittoon toimenpiteitä varten.

Malmin lentoaseman ystävät ry
info@malmiairport.fi

Liitteet

KAER Oy – http://www.kaer.fi/

Yhteenveto tutkimuksesta: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/01/malmioravayht2021.png

Yhteenveto löydöksistä:  https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/01/liito-oravahavainnot_2020-2021.jpg

Helsingin kaupungin tiedote liito-oravalöydöksistä 2020: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/malmin-entisen-lentokentan-alueella-on-valmistunut-luontoselvityksia