Malmin lentokentän kansanäänestysaloite ylitti 10 000 nettikannatuksen rajan

elo 14, 2020

Helsinki-Malmin ilmailukäyttöä koskevan kunnallisen kansanäänestysaloitteen kannatusmäärä ylitti netissä jo 10 000 kannatuksen rajan. Yhteensä kannatuksia on katukeräysten ansiosta jo lähes 28 000. Korona-aikana katukeräykset ovat vaikeutuneet, joten nettikannatusten jatkuva lisääntyminen on ilahduttanut vireillepanijoita.

Kuntalaissa kansanäänestysaloitteille määrätty neljän prosentin kannatusraja ylittyi jo marraskuussa 2019. Silloin nykyiset Helsingin valtuustoryhmien puheenjohtajat ilmoittivat julkisesti, etteivät tule kannattamaan aloitteen toteuttamista. Aloite tuotaneen aikanaan uuden valtuuston käsiteltäväksi huhtikuussa 2021 järjestettävien kuntavaalien tulosten selvittyä. Ennen vaaleja selvitetään myös ehdokkaiden kantoja kunnallisten kansanäänestyksien järjestamiseen.

Kaksi suurinta kuntalaisaloitetta Malmin lentoasemasta

Kuntalaisaloite 6466 on kautta aikojen ylivoimaisesti eniten kannatuksia kerännyt kuntalaisaloite Suomessa, kannattajia on yli tuplat toisena olevaan aloitteeseen. Tämä Helsingin kaupunginvaltuuston hylkäämä aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä keräsi 13 197 kannatusta. Uusi aloite ehdottaa asiasta kansanäänestystä. Kaikille suomalaisille avoin lakialoite Lex Malmi keräsi 56 067 kannatusta kahdessa kuukaudessa, mutta eduskunta jätti lain säätämättä muotoseikkoihin vedoten.

Pitäisikö kuntalaisaloitteet poistaa laista?

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Mikäli valtuusto hylkää kansalaisten näin selkeän aloitteen, on syytä tarkastella Suomen kansalaisdemokraattista järjestelmää kriittisesti. Kuntalain takaamat aloitemahdollisuudet eivät voi olla kirjattuina kuolleita tai jos ne ovat, on ne syytä poistaa kuntalaista. 

Mielipidemittaukset voidaan todentaa kansanäänestyksellä

Helsinki-Malmin ilmailukäytöstä on järjestetty useita mielipidetutkimuksia. Helsingin kaupunginvaltuutetut eivät ole tuloksia huomioineet, vaan kansalaisten toiveiden vastaisesti Malmin lentoasema-aluetta pyritään muuttamaan asuntokäyttöön. Asia on saanut virkamieskunnassa huimat mittasuhteet, sillä kaupungin organisaatio on esittänyt asiasta jopa vääriä faktoja.

Helsinki-Malmi on ollut vuonna 2020 operaatiomäärältään Suomen vilkkain lentokenttä. Suurin osa kentän toiminnan jatkumisen kannattajista on kuitenkin aivan tavallisia helsinkiläisiä ja suomalaisia: lentäjiä joukossa on pieni murto-osa. Stadilaiset arvostavat erityisesti kentän kulttuuriympäristöä, luontoarvoja ja kiehtovaa ilmailuympäristöä. Malmin toimijat ovat vuosia pyrkineet hakemaan konsensusta lentotoiminnan ja asuntorakentamisen yhdistämisestä, mutta kaupunki ei ole suostunut keskusteluun.

Linkit:

Kuntalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä koskien Malmin ilmailukäyttöä:
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Suomen suurimmat kuntalaisaloitteet:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/hae?orderBy=mostParticipants&show=all&type=all

Lisätietoja:www.malmiairport.fi,