Malmin lentokenttäalueella uhanalaisia eliölajeja

touko 15, 2019
Malmin lentoaseman niityt ovat harvinainen ja monimuotoinen luontoparatiisi. Niityt ovat Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Kuva: Petri Asikainen (18.9.2016)

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Suomen lajien uhanalaisuus: Punainen kirja 2019 on Suomessa järjestyksessään kolmas lajien uhanalaisuusarviointi, joka noudattaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ohjeita.

Keväällä 2019 julkaistu arviointi nostaa Malmin lentokenttäalueen niityillä esiintyvän viheryökkösen (Calamia tridens) [1,2] erittäin uhanalaiseksi lajiksi (EN) [3] . Tästä johtuen viheryökkönen liitetään myös luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa määriteltyyn erityisesti suojeltavien lajien luetteloon.

Erityisesti suojeltavien lajien luettelossa ovat entuudestaan seuraavat kentän lajit:

  • ojakärsämökenttäkääriäinen (Dichrorampha sylvicolana), jota esiintyy laajalla alueella Malmin lentokentän niityillä [2],
  • kentän reunametsissä tavattava valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) [4]
  • äärimmäisen uhanalainen heinäkurppa (Gallinago media) [5], jolle kenttäalue on valtakunnallisesti merkittävä levähdyspaikka.

Alueen luontoarvoja ylläpitävästä vakiintuneesta toiminnasta poikkeavat, luontoarvoja heikentävät toimenpiteet ja tapahtumat lentokentän niityillä ja reuna-alueilla tulee estää, kunnes viranomainen on asianmukaisesti määritellyt uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueet alueella lain vaatimia suojelutoimenpiteitä varten.

Kehotamme Uudenmaan ELY-keskusta ja Helsingin kaupunkia huomioimaan nämä seikat ja muutokset vireillä olevassa suojeluesityksessä, lainmukaisen inventoinnin toteuttamisessa ja lentokenttäalueen tapahtumajärjestelyissä.

Tiedoksi:

Helsingin poliisilaitos, tapahtumailmoitusten käsittelyssä huomioitavaksi
Helsingin ympäristökeskus, toimenpiteitä varten.


Viitteet

[1] Jaakko Kullberg: Malmin lentokentän perhosselvitys 2015-2017
[2] Kari Nupponen: Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien esiintymisselvityksiä vuonna 2017
[3] Punaisen kirjan 2019 verkkopalvelu: viheryökkönen
[4] Punaisen kirjan 2019 verkkopalvelu: valkoselkätikka
[5] Punaisen kirjan 2019 verkkopalvelu: heinäkurppa