Malmin lentokenttäalueen asemakaavoista valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

touko 9, 2022

Malmin lentokenttäalueelle ehdotettujen Nallenrinteen ja Lentoasemakorttelien asemakaavoista on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Malmin lentoaseman ystävät ry. on havainnut hallinto-oikeuden päätöksissä useita epäkohtia, jotka halutaan saattaa tarkempaan tutkimukseen.

Hallinto-oikeus on selvittänyt kaavoituksen vaikutukset liito-oravan elinalueisiin puutteellisesti ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ovat ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön kanssa.

Kulttuuriperintöä koskevissa asioissa hallinto-oikeus on vedonnut vailla lainvoimaa oleviin päätöksiin. Helsingin kaupunki on referoinut näitä päätöksiä osittain harhaanjohtavasti jättäen merkittäviä asioita mainitsematta. Lisäksi hallinto-oikeuden päätöksen useissa kohdissa on jäänyt epäselväksi, mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Alueen suojeluesitys on edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa, joten RKY-arvojen huomioiminen riittävällä tavalla asemakaavassa ei ole mahdollista.

Yhdistys odottaa valitusluvan käsittelyn alkavan loppuvuoden aikana ja oikeuskäsittelyn ensi vuonna, mikäli valituslupahakemus hyväksytään.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n toiminnan tarkoitus on  Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

Yhdistyksen valituslupahakemus:

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2022/05/KHO_nallenrinne_lentoasemakorttelit_wb.pdf