Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiselle jälleen uusi, iso este

touko 10, 2019

Erittäin uhanalainen viheryökkönen asuu Malmin lentokentällä
 
Suomen lajien uhanalaisuus arvioidaan säännönmukaisesti. Lajien uhanalaisuutta arvioi ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmän johdolla 180 lajiasiantuntijaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan.

Uusin kartoitus julkaistiin 8.3.2019, ja siinä viheryökkönen (Calamia tridens) on merkitty erittäin uhanalaiseksi (EN, endangered). Laji tulee tämän vuoden aikana luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi. Luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Malmin lentokentällä on viheryökkösen merkittävä esiintymisalue. Malmin lentokentän perhosselvityksessä tutkija Jaakko Kullberg toteaa seuraavaa:

”Viheryökkönen on selkeästi alueen tärkein uhanalainen perhoslaji ja sen vähenemisen syy on nimenomaan sopivien tarpeeksi suurien avoimien ja kuivien heinikkoalueiden tai pienempien laikkujen verkostojen katoaminen maatalous- ja kaupunkiympäristöistä. Malmin lentokentällä on suuri merkitys merkittävänä niittylajiston esiintymisalueena Helsingissä.”

Kullberg muistuttaa kuntien vastuusta luonnonsuojelussa:

”Viheryökkösen esiintymä on nykyään aina merkittävä havainto ja pääkaupunkiseudun kunnilla on erikoisvastuu lajin elinvoimaisten populaatioiden säilyttämisestä maassamme.”

Helsingin kaupungilla vastuu turvata suojelu

Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola kertoi Iltalehden haastattelussa, että Helsingin kaupungilla on jo nyt velvollisuus turvata kyseisen lajin suojelu.

”Nyt kun kaupunki tietää, että Malmin lentokentällä esiintyy erityisesti uhanalaista lajia, sen on ympäristöpolitiikkansa sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten mukaan ryhdyttävä turvaaviin toimenpiteisiin odottamatta mitään luonnonsuojeluasetuksen muutosta, erityisasiantuntija Tapani Veistola korostaa.”

Luonnonsuojelulain mukaan ympäristöministeriön on viipymättä ryhdyttävä toteuttamaan hyväksyttyä luonnonsuojeluohjelmaa. Toteuttamisjärjestystä harkittaessa on pyrittävä ottamaan huomioon suojeltavien arvojen merkittävyys ja niitä uhkaavat tekijät, jotka Malmin lentokenttäalueen osalta ovat merkittäviä. Lain mukaan valtiolla on alueeseen lunastusoikeus ja -velvollisuus, mikäli suojelu ei muuten toteudu.

Kansa haluaa säilyttää Malmin

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen muistuttaa tosiasioista:

“Tämä on jälleen yksi naula asuntorakentamissuunnitelmien arkkuun. Viheryökkösen harvinaistuminen todentaa suojelutarpeen luonnonsuojelulain perusteella.  Myös rakennusperintölain mukainen suojelutarve on ilmeinen, kuten Europa Nostra tänään tiedotti”

Hyvönen muistuttaa, että lentoaseman ilmailukäytöllä on vahva tuki.

”Kansalaisten tuki ilmailukäytölle on huima, ja neuvoa-antavaa kansanäänestystä vaativaan kuntalaisaloitteeseen on tullut jo yli 10 000 kannatusta ennätysajassa. Eduskunnan edellytys ilmailukäytön jatkon takaamisesta ei ole toteutunut, kuten hallituksen vuosikertomuskin toteaa.”

Helsingin kaupunki toivotaan neuvottelupöytään

Malmin lentoasemasta on ollut vaikea saada keskustelua Helsingin kaupungin kanssa, ja Hyvönen toistaa yhdistyksen pyynnön keskusteluun.

“Toivomme kaupungilta nyt avointa keskustelua siitä, miten ilmailutoiminta, kulttuuriperintö, luontoarvot ja asuntorakentaminen yhdistetään – hyvä konsensus on varmasti mahdollinen”.

Useat asiantuntijatahot sekä Malmin lentoaseman ystävät ry ovat esittäneet kaupungille vaihtoehtoisia ratkaisuja, joissa nämä voidaan yhdistää.

Kaavoitusvaiheessa kaupunkisuunnitteluviraston Tuomas Hakala totesi asiasta näin:

“Kaupunkisuunnitteluvirastoon on saapunut yhdeksän erilaista versiota lentotoiminnan ja asumisen yhdistämisestä… Toimintojen yhdistäminen ei vastaa valmisteilla olevan yleiskaavan tavoitteita.”

Asia on nyt syytä ottaa uudelleen arvioitavaksi.

Tutkimusten mukaan lentotoiminta ei haittaa vaan edistää perhoslajien elinolosuhteita lentokentällä. Niittyalueiden säännöllinen niittäminen lentoturvallisuuden takaamiseksi parantaa myös uhanalaisten lajien elinolosuhteita. Alue on suositeltu kunnostettavaksi ja suojeltavaksi myös Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä tutkimuksessa

Päivitetty lajikartoitus, viheryökkönen, “Punainen kirja”:

https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.62730?checklist=MR.424

Malmin lentokenttäalueen perhosselvitys (Kullberg):

http://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2017/07/Malmin-lentokent%C3%A4n-perhosselvitys-2015-2017.pdf

Kaupungin teettämä tutkimus
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2016/Ksv_2016-11-29_Kslk_38_El/F0058775-8D4D-CEE3-8978-5877F5600000/Liite.pdf

Suojeluesitys luonnonsuojelulain perusteella

http://www.malmiairport.fi/malmin-lentokenttaalue-esitetaan-suojeltavaksi-luonnonsuojelulain-perusteella/
 
Europa Nostran, EuNofin ja DoCoMoMon vaatimus suojelusta:

http://www.europanostra.fi/europa-nostra-eunof-ja-docomomo-suomi-vaativat-helsinki-malmin-lentoaseman-suojelemista-kokonaisuutena/

Iltalehden uutinen asiasta:

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d28d4a08-fa26-4b79-a853-c6a8bdcee44e

Hallituksen vuosikertomus, Lex Malmi:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161552/13_19_VN_HVK_liite3.pdf?sequence=1&isAllowed=y