Malmin lentokenttäalueen väliaikaisesta rakennusluvasta valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

joulu 2, 2021

Helsingin kaupunki on hakenut väliaikaista rakennuslupaa Malmin lentoasema-alueelle logistiikan harjoittelualueen rakentamiseksi. Rakentaminen rikkoisi merkittävästi alueen rakenteita, luontoympäristöä ja varsinaisia lentokenttärakenteita.

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa kiireellisenä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset aloittamisoikeuden osalta asian käsittelyn ajaksi. Muussa tapauksessa asiassa rikotaan ympäristöoikeuden varovaisuusperiaatetta ja lisäksi kaupungille muodostuu ns. etukäteisnautinta asemakaavasta poikkeavan käyttötarkoituksen osalta.

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii myös, että korkein hallinto-oikeus myöntää asialle valitusluvan, kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja määrää alkuperäisen valituksen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Valitus kokonaisuudessaan liitteenä.

KHO_VALITUSrakennuslupa2021_web