Malmin liikennealueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta oikaisuvaatimus

joulu 18, 2018

Helsingin kaupungin tontit-yksikkö on joulukuun alussa irtisanonut toistaiseksi voimassa olevaksi sovitun maanvuokrasopimuksen Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueesta päättymään 31.12.2019. Perusteena purkamiselle on esitetty kaupungin oma käyttö.

Koska kaupungilla ei tiettävästi ole kentällä voimassa olevan asemakaavan mukaista ilmailu- tai lentokenttätoimintaa, on Malmin lentoaseman ystävät ry tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Toistaiseksi voimassa olevan maanvuokrasopimuksen irtisanominen kunnan toimesta on poikkeuksellinen oikeustoimi. Helsingin kaupunki on arvioinut asuntorakentamisen alkavan nopeimmillaankin aikaisintaan vuonna 2022. 

Oikaisuvaatimus on lähetetty Helsingin kaupungin kirjaamoon ja sieltä se etenee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Mikäli oikaisua ei hyväksytä, tutkittaneen asia hallinto-oikeuden eri asteissa, ennen kuin se saa lainvoiman.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Kunnan jäsen on:

  1. henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas);
  2. yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa; sekä
  3. se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa

Tontit-yksikön päätös on tehty 5.12. joten oikaisuvaatimus tulee jättää viimeistään 19.12.2018.