Malmin liito-oravahavainnot varmistuivat

Timo HyvönenLehdistölle, Uutisarkisto

Syksyn ja alkukevään liito-oravahavainnot ovat varmistuneet. Tutkimusyritys International K9 Institute vahvisti aiemmin havaittujen kolopuualueiden tilanteen inventointikoirilla 20.4. ja 22.04.2021.

Kevään -21 tutkimuksessa tarkistettiin havaitseeko koira liito-oravan jätöksiä aiemmin (syksyllä -20 sekä talvella -21) koiran merkitsemillä kolopuu-havaintopisteillä sekä kolopuiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa puissa. Muita aiempia havaintopisteitä ei koirien avulla tarkistettu tiukan aikataulun vuoksi eikä laajempaa luontoselvitystä tehty. Tarkistus tehtiin keväällä eri inventointikoirilla kuin syksyllä-20 ja talvella -21, jotta alue oli koirille uusi. Karttaan on merkitty vihreällä keväällä löytyneet jätöshavainnot kolopuissa ja kolopuiden välittömässä läheisyydessä olevissa puissa. Jätöslöydöt valokuvattiin.

Malmin lentokentän reunoilla, myös eteläpäässä, on tutkimuksen mukaan selkeitä liito-oravan elinalueita. Tutkimustulokset annetaan myös Helsingin kaupungin käyttöön kaavoituksen ja rakentamisen ohjaamiseksi luontoarvot erityisesti huomioiden.

Alueelta havaittiin myös todennäköisesti lahokaviosammalta. Otetut näytteet ovat vielä tutkittavana, ja tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Tutkimusraportti kuvineen: https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/04/Malmin-liito-oravat-kevat-2021.pdf