Malmin paalutukseen tarvittaisiin yli 14 000 km teräsbetonipilareita

joulu 4, 2018

Suomen Kuvalehti uutisoi Malmin lentokenttäalueen rakentamissuunnitelmien ympäristövaikutuksista. Maaperän laadusta johtuen alue pitäisi paaluttaa tiheästi. Artikkelissa arvioidaan paalujen valmistamisen hiilidioksidipäästöjä: pelkästään paalujen valmistuksessa syntyy yli 350 000 tonnia hiilidioksidia, lisäksi kasvihuonekaasuja tulee paalujen asennuksesta ja alueen puhdistamisesta. Paaluttamisen kustannukseksi arvioidaan jopa 470 euroa kerrosneliömetriä kohti. Tämä nostaisi esimerkiksi 100 m2 perheasunnon hintaa 47 000 euroa.

Tiedot perustuvat kaupungin teettämiin rakennettavuusselvityksiin ja ao. virkamiehet vahvistavat ne oikeiksi.

Voit lukea Suomen kuvalehden artikkelin tästä.

Rakennettavuusselvitys, Destia 2015

Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä, Ramboll 2018

Taloudellisten vaikutusten arviointi, FCG 2015 (s. 44)