Malmin lentoaseman virheellinen käsittely vie Helsingin yleiskaavan korkeimpaan hallinto-oikeuteen

maalis 8, 2018

Lehdistötiedote 8.3.2018 11:45
Malmin lentoaseman ystävät ry

Malmin lentoaseman ystävät ry on keskiviikkona 7.3.2018 valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä. Yhdistys vaatii asian palautettavaksi uudelleen käsiteltäväksi.

”Ihmettelen etenkin sitä, miten hallinto-oikeus voi katsoa lentotoiminnan päättyneeksi, kun kentällä on päivittäin jatkuvasti koneita ilmassa.” Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen sanoo.

Yhdenvertaisuusperiaate rikkoutuu useissa hallinto-oikeuden päätöksen kohdissa

Hallinto-oikeuden päätöksessä Malmin lentoaseman ystävien huomio kiinnittyi muun muassa siihen, että oikeus tulkitsee samojen argumenttien johtavan eri kaava-alueilla erilaisiin johtopäätöksiin. Esimerkiksi Vartiosaaren RKY-alueen kulttuuriarvoista todetaan, ettei niitä voida toteuttaa asemakaavavaiheessa, kun taas Malmin osalta tämä arvioidaan mahdolliseksi. Molemmat alueet ovat kansallisesti merkittäviä, rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009).

Hallinto-oikeus on kumonnut useita osia yleiskaavasta maakuntakaavan vastaisina. Malmin lentoaseman kohdalla hallinto-oikeus kuitenkin päätti toisin, vaikka yleiskaava on selvässä ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.

Aiemmat päätökset ja lainsäädäntö on jätetty huomiotta

Hallinto-oikeudessa ei ole käsitelty KHO:n aiempia päätöksiä vastaaviin luontoarvoihin liittyen. Valituksessa on muistutettu mm. purotaimenen ja vuollejokisimpukan elinympäristöön liittyvästä päätöksestä KHO:2014:176 (liitteenä).

Hallinto-oikeuden päätöksessä on myös erityisen vakava asiavirhe lentotoiminnasta. Hallinto-oikeus katsoo lentotoiminnan päättyneen, vaikka siihen on voimassaoleva ympäristölupa ja lentopaikan pitolupa. Helsinki-Malmin lentokentältä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 40 189 operaatiota. Myös valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista on jätetty huomiotta.

Helsingillä on valta ja vastuu tulevaisuudesta

Hyvönen muistuttaa, että Malmin lentoaseman tulevaisuus on Helsingin vastuulla ja vallassa.

”Helsingin etu ja velvollisuus on arvioida tulevaisuuden ilmailun mahdollisuudet ja edellytykset pääkaupunkiseudulla nyt, kun kaava valmistellaan uudestaan. Nyt kaupungin on kuultava myös kansalaisten mielipidettä, sillä yli kaksi kolmannesta helsinkiläisistä haluaa edelleen säilyttää kentän ilmailukäytössä.”

Professori ja kaupunkisuunnitteluveteraani Pentti Murole on tutustunut hallinto-oikeuden ratkaisuun Malmin lentoaseman osalta.

”Olen surullinen, mutta toiveikas.  En oikein usko juristien tätä pystyvän ratkaisemaan pykälien tarkastelulla. Toiveeni liittyy siihen, että entisestään kilpailukykyisemmäksi pyrkivä rakas Helsinkimme ottaisi vielä toimivaltansa puitteissa esille digitaaliset kynät ja luonnospaperit ja tekisi vaihtoehdon jonka tuloksena saadaan hienon puutarhakaupungin lisäksi toimiva citykenttä. Se on mahdollista.”

Lisätietoja:

Timo Hyvönen
Puheenjohtaja, Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja@malmiairport.fi

Liitteet:

Malmin lentoaseman ystävät ry:n valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Pentti Murolen analyysi

Vastaselitys hallinto-oikeudelle jätettyihin lausuntoihin

Alkuperäinen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen

Malmin ajantasainen lentoaikataulu

Esimerkkejä KHO:n päätöksistä, joita hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole huomioitu

Hallinto-oikeuden ratkaisu on direktiivillä suojeltujen liito-oravan (mm. KHO:2015:269 ja KHO:2002:78), lepakoiden (mm. KHO:2013:15), meritaimenen ja vuollejokisimpukan (mm. KHO:2014:176 ja KHO 10.9.2012 taltio 2373) sekä linnuston (mm. KHO:2009:77) osalta korkeimman hallinto-oikeuden aiemmista ratkaisuista poikkeava Hallinto-oikeuden päätös.

KHO:n päätös 3161/2015 liittyen Humppilan lentokentän perustamiseen. Humppilan yhteydessä korkeimman hallinto-oikeuden edellyttämää selvitystä Malmin lentokentän asemasta Suomen lentokenttäverkostossa ei ole tehty yleiskaavan yhteydessä.