Kesän 2019 massakonserttien suunnitelmat vaarantavat Malmin lentokentän direktiivilajeja

maalis 21, 2019

MLY vaatii ELY-keskukselta välittömiä toimenpiteitä

Kuvassa näkyvää Malmin lentoaseman niittyaluetta, jolla esiintyy luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa erityisesti suojeltavaksi määriteltyjä lajeja, on suunniteltu käytettävän autojen pysäköintialueena kesän 2019 massakonserteissa. Kuva: Petri Asikainen (18.9.2016)

Malmin lentoaseman ystävät ry on saanut tietoonsa, että kesän 2019 suurkonserteissa aiotaan käyttää pysäköintiin ja yleisöalueiksi lentoaseman niittyalueita, jotka on 31.1.2019 esitetty suojeltaviksi luonnonsuojelulain perusteella siellä esiintyvien uhanalaisten, suojeltujen ja EU-direktiivilajien vuoksi.

Lisäksi alueelle ollaan rakentamassa uusia teitä, jotka kulkisivat myös ko. alueiden läpi mahdollisesti vaarantaen todennäköisen suojelun piirissä olevia alueita. ELY-keskus on arvioinut näiden vaikutusta rakennusperintölain nojalla tehdyn suojeluesityksen kannalta, mutta ei vireillä olevan luonnonsuojelulain perusteella tehdyn suojeluesityksen kannalta. 

Malmin lentoaseman ystävät ry on pyytänyt 21.03.2019 ELY-keskukselta ja Helsingin kaupungilta selvityksen siitä, miten suojeltavaksi ehdotetut alueet ja niillä olevien, Helsingin kaupungin tutkimuksissaan havaitsemien uhanalaisten lajien säilyminen turvataan.

Lisäksi yhdistys on vaatinut ELY-keskusta asettamaan suojeluesityksessä mainituille alueille välittömän vaarantamiskiellon suojelumahdollisuuden varmistamiseksi.

Asia on pyydetty kirjaamaan sekä rakennuslupa-asialle että luonnonsuojeluasialle.

Liitteet:

Live Nationin suunnitelma autojen pysäköimiseksi

Kaupungin suunnitelma uusien kulkuväylien rakentamiseksi

Suojeluesitys 31.1.2019