MLY antoi vastaselityksen lentokonehallien purkuasiassa

elo 22, 2022

Malmin lentoaseman ystävät ry on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen ns. Brandtin hallin purkuasiassa. Tämän hallin maanvuokrasopimus on irtisanottu ja halli määrätty purkamaan perustellen sitä Helsingin kaupungin omalla tarpeella. Hallin omistaja on kirjelmöinyt asiasta hallinto-oikeudelle kiistäen kaupungin esitykset.

Malmin lentoaseman ystävät ry yhtyy omistajan näkemykseen. Yhdistyksen vastaselitys on seuraava:

Malmin lentoaseman ystävät ry yhtyy lausunnossa esitettyihin asioihin. Lisäksi yhdistys haluaa lausua seuraavaa asiaan liittyen

  • Helsingin kaupunki ei ole käyttänyt mainittua aluetta mihinkään 18.8.2022 mennessä
  • Vuokralaiselle aiheutettu vahinko on merkittävä ja tahallinen
  • Kaupunki on lunastanut alueelta vastaavan konesuojan “Patria-hallin” käyvällä hinnalla,  joten samaa mallia tulee soveltaa myös muihin alueen rakennuksiin.
  • Lentokentän maanvuokran tilanne ja hallintaoikeus lentokenttäalueella on kiistanalainen ja menossa hovioikeuteen keväällä  2023
  • Kaupunki on rakentanut e.m. hallin lähistölle siitä puretuksi määrättävien tilalle vastaavia halleja mutta ei tälle alueelle, joten hallin käyttöaikaa olisi hyvin voitu käyttää omistajan esittämällä tavalla. 

Kyseisen alueen asemakaava on lentokenttäalue (1964) eikä sillä ole menossa muita asemakaavoitushankkeita. Perusteita kaupungin vaatimuksille, toimenpiteille tai omalle käytölle ei ole ollut asian käsittelyaikaan eikä ole vieläkään.

Asian tekee erikoiseksi se, että vastaavanlaisen Patrian hallin ostamista kaupungille on perusteltu näin:
”Lisäksi hyväkuntoista rakennusta voidaan Malmin lentokenttäalueen rakentamisvaiheessa käyttää työmaatukikohtana, joka osaltaan alentaa alueen rakentamiskustannuksia.”

Asiassahan on riidatonta, että purettavaksi erikseen määrättyä lentokonehallia olisi voinut käyttää kalustosuojana ja näin toimittaessa ei olisi ollut tarvetta rakentaa uutta kalustohallia. Tarvetta uuden kalustohallin rakentamiselle ei olisi ollut, jos kaupunki kohtelisi vuokralaisia yhdenvertaisesti ja yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Asiassa näyttäisi olevan tarkoituksena, että halutaan aihettaa omaisuuden menettäminen asianosaiselle ja ollaan lisäksi valmiita maksamaan yhteisestä kassasta uusi halli, jotta tämä perustuslain omaisuuden suojaa luokkaavaa ja yhdenvertaisuuslakia loukkaava omaisuuden menettäminen saadaan aikaiseksi.