MLY haki valituslupaa KHO:sta pohjanlepakon suojeluasiassa

Eptesicus nilssoni Mnolf, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia CommonsPohjanlepakko, Eptesicus nilssoni (via Wikimedia Commons)

Malmin lentoaseman ystävät ry on 7.8.2023 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa koskien ELY-keskuksen Helsingin kaupungille myöntämää poikkeamislupaa pohjanlepakon suojelusta.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi heinäkuussa yhdistyksen valituksen poikkeamisluvasta, joka koskee lepakoiden levähdys- ja mahdollisesti lisääntymispaikkanaan käyttämän rakennuksen purkamista Nallenrinteen asemakaavaan merkityn tielinjauksen alta.

Kunnollista selvitystä rakennuksen merkityksestä lepakoille lisääntymis- ja levähdyspaikkana ja osana lepakoiden kukoistavaa elinympäristökokonaisuutta ei ole tehty. Alueella on kaupungin toimeksiannosta toteutettu vain yleisluontoisia kuunteluhavaintoihin perustuvia tutkimuksia yksittäisinä vuosina. Lepakkohavaintoja on saatu runsaasti, mutta lepakkoyhdyskuntien siirtymisväyliä ja ruokailualueita ja purettavaksi aiotun rakennuksen merkitystä niiden kontekstissa ei ole selvitetty.

Luontoarvoiltaan merkittävän alueen pilkkominen pieniksi erikseen luvitettaviksi sirpaleiksi on tarkoitushakuista ja johtaa toteutuessaan arvokkaan luontokokonaisuuden tuhoutumiseen.