MLY lähetti vastaselityksen kaupungin hakemukseen pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä ja heikentämistä varten

joulu 15, 2022

Helsingin kaupunki on hakenut ELY-keskukselta poikkeamislupaa pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä ja heikentämistä varten. Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen, ja lähettänyt tänään liitteen vastaselityksen ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin lausuntoihin asiassa.

Helsingin kaupunki haluaa purkaa Helsinki-Malmin lentokenttäalueelta talon, jossa asuu todetusti suojeltavia pohjanlepakoita. Kaupunki on hakenut talon purkulupaa varten poikkeamislupaa luonnonsuojelulaista hyvin etukäteisesti, sillä alueen kaavoitus on vielä pahasti kesken.

Rakennus sijaitsee alueella, johon on ehdotettu ensimmäisiä asemakaavoja nykyisen lainvoimaisen lentokenttäasemakaavan tilalle. Ehdotetuista Nallenrinteen ja lentoasemakorttelien asemakaavoista on valitettu hallinto-oikeuteen ja haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Asemakaavoissa ei ole huomioitu luontoarvoja tutkitusti.

Kaupunki on pyrkinyt kiirehtimään korkeinta hallinto-oikeutta käsittelemään asemakaavaa koskevaa asiaa nopeammin, ja päätöksiä lienee odotettavissa tammikuussa.