MLY lähetti vastaselityksen maakuntahallituksen lausuntoon maakuntakaavavalituksista

syys 27, 2017

Malmin lentoaseman ystävät ry. on lähettänyt vastaselityksensä maakuntahallituksen lausuntoon Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valituksista. MLY valitti kaavasta kesäkuussa 2017. Yhdistys kiittää lukuisia kaavoituksen, hallinnon ja lakitieteen asiantuntijoita, jotka osallistuivat vapaaehtoisesti vastaselityksen kokoamiseen ja kirjoittamiseen.

MLY katsoo, ettei maakuntahallitus ole esittänyt tyydyttäviä perusteluja valituksen kumoamiseksi. Yhdistys vaatii lisäksi maakuntahallituksen kaavan toimeenpanopäätöksen kumoamista Malmin lentokentän osalta kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Päätös saattaa voimaan kaava alueella, jota koskevassa selosteessa maakuntahallitus myöntää olevan virheitä, osoittaa erittäin huonoa harkintakykyä maakuntahallitukselta.

Päätös on hallintolain 6 §:n vastainen, sillä hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin ja viranomaisen on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Virheellisen kaavan voimaansaattaminen siltä osin, kun kaavasta on valitettu, ei täytä hallintolain vaatimusta. Kaava olisi haluttaessa voitu saattaa voimaan myös niiltä osin kun siitä ei ole valitettu.

Maakuntahallitus myöntää lausunnossaan virheellisyyden, joka ulottuu kaavan valmisteluvaiheeseen asti. Koska menettely ei täytä MRA 10 §:n 2 momentin vaatimuksia, kaava pitää palauttaa uudelleen valmisteluun.

Koko vastaselityksen voi ladata luettavaksi tästä: vastaselitys-maakuntakaava_2017_web