MLY vaatii korkeinta hallinto-oikeutta keskeyttämään Helsinki-Malmin lentoaseman rakenteiden tuhotyöt

syys 1, 2022

Malmin lentoaseman ystävät ry on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä H3966/2022 Malmin lentoaseman ystävät ry. Kyseessä on Helsinki-Malmin lentoasema-alueen suojelu rakennusperintölain nojalla. 

Yhdistys on vaatinut ELY-keskusta pysäyttämään ao. perintöä rikkovat maanrakennustyöt alueella, mutta he eivät tähän ryhtyneet. Tällä hetkellä kentällä rikotaan kentän oleellisia rakenteita, jotka Museovirastonkin lausunnon mukaan on säilytettävä. Menossa on lentokentän alkuperäisten 30-luvun betonilaattojen rikkominen aikanaan päätetyn kaasuputkityömaan varjolla. 

Betonilaatat ja niiden alla oleva salaojaverkosto ovat lentokentän oleellisia rakenteita. Tämä toimi uhkaa mitätöidä yhdistyksen suojeluesityksen tarkoituksen, ennen kuin asia saa lainvoimaa.

Yhdistys vaatii täytäntöönpanon kieltämistä ja pyytää korkeinta hallinto-oikeutta pysäyttämään työt. Paikalla on syytä järjestää asian selvittämiseksi katselmus tai tarkastus asian  todentamiseksi.

Liitteet: kuvat työmaasta tänään (ajat UTC-aikaa eli Suomen aika – 3 tuntia)image.png