MLY vastasi kaupungin lausuntoon yleiskaavavalituksista

elo 9, 2017

Malmin lentoaseman ystävät ry. on toimittanut tänään vastaselityksen Helsingin kaupungin lausuntoon yleiskaavavalituksista.

Kaupungin lausunnossa on esitetty useita asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Virheet ja niiden korjaukset on saatettu toistuvasti suunnittelijoiden tietoon kaavan valmistelun aikana, mutta ne ovat siitä huolimatta päätyneet myös tähän lausuntoon.

MLY:n vastaselitys liitteineen:


MLY:n vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon yleiskaavasta tehdyistä valituksista

Liite 1: Helsingin kaupungin lausunto museovirastolle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (2008)

Liite 2: Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto museovirastolle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (2008)

Liite 3: Helsingin kaupungin lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevasta valtioneuvoston päätösluonnoksesta

Liite 4: MLY:n muistutus yleiskaavaehdotukseen 27.1.2016

Liite 5: Helsingin kaupungin lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista koskien Helsingin uutta yleiskaavaa-kaupunkikaavaa 22.5.2017

Liite 6: Helsingin yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 7: Helsingin kaupungin liito-oravakartoitus 2016

Liite 8: Ympäristöministeriö: Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa

Liite 9: Helsingin kaupunginvaltuustolle jätettyjen liitteiden päivämäärät

Liite 10: Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella syksyllä 2016

Liite 11: Faunatica Oy / Helsingin kaupunki: Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien selvityksiä vuonna 2016

Liite 12: Faunatica Oy / Helsingin kaupunki: Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016

Liite 13: LVM: Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Liite 14: Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa 2014

Liite 15: Kantelu oikeuskanslerille Malmin lentokenttäalueen käytön suunnittelusta 2015

Liite 16: Muistutus kaupunginhallituksen esityksen tekstistä 19.5.2017

Liite 17: Valtiovarainministeriön vastaus selvityspyyntöön hallituksen päätöksen muuttamisesta

Liite 18: LVM:n vastaus selvityspyyntöön hallituksen päätöksen muuttamisesta

Liite 19: LVM: Valtion päätökset vetäytyä Malmin lentokentältä laillisia ja lopullisia

Liite 20: MLY:n valitus Helsingin yleiskaavasta

Liite 21: Petri Asikainen: Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2015-2017, alustava raportti

Liite 22: T:mi Jaakko Kullberg: Malmin lentoaseman perhosselvitys 2015-2017