MLY:ltä pyydettiin vastaselitystä maakuntakaavaan – maakuntahallitus myöntää virheen kaavaselostuksessa

Timo HyvönenUutisarkisto

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt vastaselityksen maakuntahallituksen lausuntoon 21.8.2017 koskien Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta tehtyjä valituksia. Malmin lentoaseman ystävät ry valitti Malmin lentoasemaa koskevista linjauksista. Maakuntahallitus on vastannut valituksiin, ja näihin vastauksiin pyydetään nyt vielä lausuntoa.

Valitukset löytyvät täältä.

Vastauksessaan maakuntahallitus myöntää, että kaavaselostus on kirjoitettu virheellisesti. Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Kaavaselostuksen teksti olisi joltain osin tullut kirjoittaa paremmin. Mm. lentotoiminnan siirtomahdollisuuksia koskeva arviointiteksti, johon valituksessa viitataan olisi tullut kirjoittaa toisin. Arviointitekstistä saa liian optimistisen käsityksen siirtomahdollisuuksista, vaikka todennäköisesti vain osa harrastetoiminnasta voi siirtyä olemassa oleville kentille Uudellamaalla ja muualle Etelä-Suomeen.”

Uudenmaan liitto on todennut lausunnossaan valituksista: ”Malmin kenttää korvaavan uuden kentän osoittamisesta ei ole tehty viranomaispäätöstä. Näin ollen Uudenmaan liitolla ei ole ollut edellytyksiä osoittaa korvaavaa kenttää. Aiheeseen voidaan palata asian jatkovalmistelun mahdollisesti niin vaatiessa seuraavissa maakuntakaavoissa.”

Hallitus on kehysriihipäätöksessään 2014 todennut, että kentän toiminnan lakkauttaminen edellyttää kaikkien kentän toimintojen siirtoa korvaavalle kentälle.

Malmista luopumista koskeneet viranomaisneuvottelut 3.5.2016 ovat olleet ylimalkaisia, eikä Museovirasto ole ollut paikalla. MLY on valituksessaan viitannut mainittujen viranomais- ja liiketoimintatahojen (Finavia) lausuntoihin.

Malmin lentoaseman ystävät ry valmistelee vastaselityksen maakuntahallituksen lausuntoon ja toimittaa sen hallinto-oikeudelle 28.9.2017 mennessä.