MLY:n vastaselitys tyrmää kaupungin lausunnon yleiskaavavalituksista – ”täynnä virheitä”

elo 10, 2017

Lehdistötiedote 10.8.2017
Malmin lentoaseman ystävät ry

Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on antanut 9.8.2017 vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoon yleiskaavavalituksista. Vastaselityksessä on kommentoitu lukuisia kaupunginhallituksen lausunnon virheitä, jotka ovat toistuneet koko yleiskaavatyön ajan korjausehdotuksista ja lausunnoista huolimatta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 kokouksessaan hallinto-oikeudelle oman lausuntonsa, jonka mukaan valitukset tulisi hylätä tai joiltakin osin jättää tutkimatta.

Helsinki lausuu erikoisesti

”Helsingin kaupunginhallituksen lausunto on hämmentävä. Yleiskaavatyön aikana lausunnoissa, vuorovaikutustilaisuuksissa ja valituksissa korjatut virheet toistetaan jälleen kerran.” toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen. ”Valmistelussa on hutiloitu ja lausunto on valmisteltu karkean piittaamattomasti. Asioita perustellaan kehäpäätelmänä kaupungin omilla, virheellisillä tulkinnoilla.”

Valtio ei ole päättänyt lakkauttaa lentotoimintaa

MLY kommentoi muun muassa kaupungin väitettä, jonka mukaan valtio olisi päättänyt lakkauttaa lentotoiminnan Malmin lentoasemalla viime vuodenvaihteessa.

Todellisuudessa valtio siirsi omia toimintojaan muualle muun lentotoiminnan jatkuessa normaalisti. Valtion lentotoiminnan osuus oli n. 10-20% kentän operaatiosta.

Myös useissa valituksissa korostetut luontoarvot on jätetty oman onnensa nojaan, eikä kenttäalueelta havaittuja äärimmäisen uhanalaisia lajeja ole huomioitu. Lentokentän eteläpäässä asuvien liito-oravien tarvitsemia reittejä ei ole suunniteltu. Äärimmäisen uhanalaisten lajien kohtaloa ei huomioida kaupungin suunnitelmissa.

Tavoite on yhteinen kehittäminen

MLY pyrkii Malmin lentoaseman toiminnassa edelleen yhteistyöhön ja vuoropuheluun Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kertonut, että yleiskaavan valmistelun yhteydessä kansalaisilta on tullut yhdeksän ehdotusta, joissa Malmin lentoasema säilyisi ilmailukäytössä asuntorakentamisen kanssa.

”Olemme aktiivisesti esittäneet kompromisseja asian ratkaisemiseksi ilmailutoiminta säilyttäen. Niitä ei ole vielä huomioitu, ja toivomme edelleen hyvää keskusteluyhteyttä”, toteaa puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Hyvönen on toiveikas tulevaisuuden suhteen. ”Toivottavasti nyt esitetyt tosiasiat tutkitaan hyvin ja pattitilanne saadaan avattua kaikkien eduksi. Helsingin seutu tarvitsee tulevaisuudessa useampiakin kuin kaksi lentokenttää älykkään liikkumisen ja ilmailun suuren murroksen takia. Valtion ja Helsingin keskustelu esimerkiksi Ilmalan ratapihan ja Malmin vaihtokaupasta pitää avata välittömästi. Haluamme Helsingin parasta, helsinkiläisten enemmistön mielipiteen mukaisesti.”

Yhteenvetona hän toteaa tilanteen: ”Valituskierrokset kestävät varmasti ainakin seuraavien kuntavaalien yli, joten järkevintä on varmistaa lentoaseman toiminta toistaiseksi. Siihen pyrimme tällä keskustelulla.”

Hallinto-oikeus tutkii asiaa

Helsingin yleiskaavasta on jätetty 50 valitusta ja niitä käsitellään ensin Helsingin hallinto-oikeudessa. Valituksia ovat jättäneet kansalaiset, yhdistykset, Suomen valtio ja monet muut tahot.

Prosessi jatkuu todennäköisesti Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kuten yleiskaava 2002:n yhteydessä. Silloin KHO hylkäsi yleiskaavan Malmin lentokentän osalta marraskuussa 2006.

Malmin lentoasemasta on menossa useita pelastushankkeita eri hallintoelimissä. Kansallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä tunnustetun lentokenttäalueen suojeluesitys on edelleen ELY-keskuksen käsittelyssä. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii onko päätöksenteko asiassa mennyt oikeassa järjestyksessä. Lex Malmi -kansalaisaloite on tulossa lähikuukausina eduskunnan käsittelyyn. Helsingin kaupunki on tällä hetkellä sopinut Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa lentokentän operoinnista vuoden 2019 loppuun asti.

Vuonna 2017 Helsinki-Malmin lentoasema on ollut edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

Lisätietoja:
Timo Hyvönen, puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
puheenjohtaja@malmiairport.fi
puh. 050-3748371

Malmin lentoaseman ystävät ry:n vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon yleiskaavavalituksista on ladattavissa liitteineen täältä.

KHO:n päätös Helsingin yleiskaava 2002:sta 7.11.2006