Nallenrinteen kaavan vastaselitys tyrmää kaupungin lausunnon erityisesti luontoarvojen osalta

elo 30, 2021

Malmin lentoaseman ystävät ry on jättänyt vastaselityksen Helsingin kaupungin lausuntoon, joka koski asemakaavasta jätettyjä valituksia.

Helsingin kaupunki ei ole lausunnossaan niinkään kommentoinut valituksia vaan toistanut omia lausumiaan Malmin lentokenttäalueen, Nallenrinteen ja Lentoasemakorttelien kaavoituksesta. Maakunta- ja yleiskaavavaiheissa on aikanaan vakuuteltu, että luontoarvot huomioidaan asemakaavavaiheessa. Näin ei kuitenkaan ole kaavaehdotuksessa tehty. Lausunnossa on myös toistuvasti viitattu totuuksina päätöksiin, joilla ei ole lainvoimaa. Näiden viitteiden tarkoitusperä on jäänyt hämäräksi.

Helsingin kaupunki vaatii hallinto-oikeudelta asian käsittelemistä kiireellisenä, mikä ei ole asianmukaista Malmin lentoasemaan liittyvien useiden muiden oikeuskäsittelyjen keskeneräisyyden takia. Kaupunki on aiemminkin painostanut viranomaisia lentotoiminnan lakkauttamisen kiirehtimiseksi, jopa henkilötasolla.

Malmin lentoaseman ystävät on valittanut asemakaavasta hallinto-oikeuteen toukokuussa 2021. Alkuperäisen valituksen voi lukea tästä.

Kaupungin lausunto MLY:n valituksesta

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/08/Lausunto-Nallenrinne-ja-Lentoasemakorttelit-13.7.2021-Helsinki.pdf

MLY:n vastaselitys kaupungin lausuntoon

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2021/08/Malmin-lentoaseman-ystavat-ry-Vastaselitys-30.8.2021-net.pdf