Eduskunnan oikeusasiamies vaatii Helsingiltä selvityksen Malmin lentokenttäasiassa jo viidennen kerran

marras 30, 2022

Helsingin kaupunki ei ole vastannut lain mukaisessa ajassa Helsinki-Malmin lentoasemaa koskeviin tiedusteluihin. Viiveet ovat olleet toistuvia. Oikeusasiamies on moittinut Helsingin kaupunkia asiassa aiemminkin päätöksissään EOAK/6391/2019, EOAK/435/2018, EOAK/1170/2018 ja EOAK/1430/2018. Löydät aiemmat lausunnot täältä.

Oikeuasiamiehen uusimmassa päätöksessä todetaan näin:

”Koska Helsingin kaupungin laiminlyönnit ovat olleet toistuvia ja näyttäisivät edelleen jatkuvan, apulaisoikeusasiamies piti tarkoituksenmukaisena pyytää kaupunkia toimittamaan tämän kantelun tutkimiseksi tarvittavan selvityksen sekä ilmoittamaan 23.12.2022 mennessä mihin konkreettisiin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt julkisuuslain ja hallintolain vaatimusten noudattamiseksi.”

Valituksessa viitattiin myös tapahtumaan, jossa Helsingin kaupunki poisti pyöreän terminaalin aulaan ripustetun 75-vuotisjuhlajulisteen ilman varsinaista päätöstä. Tämän oikeusasiamies totesi olleen sinänsä lain mukaista, mutta julisteeseen ja siihen liittyvään oikeusturvaan on mahdollista toimittaa myös lisäselvitystä. Yhdistys harkitsee asiaa erikseen.

”Asiassa saadun selvityksen perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei pyyntöön [päätöksestä] liittynyt sellaista oikeusturvan tarvetta, joka olisi edellyttänyt viranomaisen kannan ilmaisemista päätöksen muodossa. Helsingin kaupunki näin ollen ei ole menetellyt lainvastaisesti vastatessaan pyyntöönne tekemättä asiassa hallintopäätöstä.”

Päätös tässä:

https://www.malmiairport.fi/wp-content/uploads/2022/11/EOAK-2735-2022-VASTAUS.pdf