Oikeusasiamies vastasi asian vierestä – tarkennuspyyntö lähetetty

maalis 11, 2017

Malmin lentoaseman ystävät ry on vastaanottanyt oikeusasiamiehen vastauksen lokakuussa 2016 esitettyyn kanteluun (http://www.malmiairport.fi/finavian-ja-lvmn-toiminta-malmi-asiassa-eduskunnan-oikeusasiamiehen-tutkittavaksi/).

Vastauksessa ei käsitellä lainkaan varsinaista kysymystä, ja se sisältää ristiriitaisia tietoja jopa liitteenä lähetettyjen dokumenttien kanssa mm. yleisilmailun määrittelyjen osalta.

Lisäksi vastauksessa viitataan oikeuskanslerin vastaukseen toiseen kanteluun, joka on tehty aivan eri asiasta. Oikeuskanslerilta ei ole pyydetty kannanottoa valtioneuvoston päätöksen muuttamiseen hallintokoneistossa, ja on aivan ilmeistä, ettei oikeuskansleri ole tätä asiaa tutkinutkaan. Oikeuskanslerin vastaus löytyy tästä. 

MLY on pyytänyt tarkan vastaukseen varsinaiseen asiaan: voidaanko virkamies/hallintokoneistossa ohittaa tällä tavalla tämä valtioneuvoston päätös: ”Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle. ”

Varsinaisessa valituksessa todettiin:

”On ilmeistä, että valtioneuvoston päätökselleen asettamat edellytykset on täytettävä Malmin valtakunnallisesti merkittävien toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Niitä ei voida ohittaa hallintokoneistossa. ”

Oikeusasiamieheltä on nyt pyydetty yksiselitteinen vastauksen tähän kysymykseen: voidaanko valtioneuvoston päätökselle asettamat edellytykset ohittaa tällä tavalla hallintokoneistossa.

Oikeusasiamiehen vastaus liitteenä:

oikeusasiamies_vastaus_2017