Selvityspyyntö lentotoiminnan laittomuusväitteistä Helsingille

elo 7, 2020

Tietopyyntö Helsingin kaupungin virkamiesten lausumista 07.08.2020

Pyydämme lisätietoa seuraavista asioista:

1. Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho on toistuvasti kertonut julkisuudessa, että lentotoiminta Malmilla on laitonta ja luvatonta. Asia on vakava, väitetäänhän tässä joukkoa ihmisiä lainrikkojiksi. Tarkka lainaus Helsingin uutisista 11.03.2020:

“Kaupungin kanta on selkeä. Vuokrasopimus on loppunut vuodenvaihteessa ja siihen olisi pitänyt lentämisen loppua. Se, että lentäminen jatkuu, on laitonta ja luvatonta, Aho jatkaa.”

Myös tiimipäällikkö Kaisa Jama on kommentoinut asiaa: “Tilanne on se, että yhdistys käyttää aluetta luvatta” (Helsingin Uutiset 6.8.)

Projektijohtaja Kimmo Kuisman mukaan (22.11.2019) “lentokenttäyhdistyksen valvomattoman lentopaikan pitoluvan ehtona on maanomistajan lupa eli maanvuokrasopimus.” 

Vuokrasopimus on edelleen voimassa. Lentokentällä on normaali, voimassa oleva lentopaikan toimintalupa Traficomilta.

Tiedustelu 1:

  • Mitä Ahon mainitsemia lakeja asiassa saatetaan rikkoa?
  • Mihin asiakirjoihin ja päätöksiin lausuma kaupungin kannasta perustuu? Pyydämme nämä asiakirjat nähtäväksemme.
  • Millä perusteella lentäminen kentällä olisi luvatonta?

2. Kaisa Jama toteaa myös muun toiminnan ja lentotoiminnan yhdistämisestä näin: “Näitä asioita ei voi sovittaa yhteen. Kaupunki ei voi ottaa riskiä, että tapahtuisi jokin onnettomuus.” Viime talvenahan kuvattujen toimintojen toteuttaminen olisi sään puolesta ollut mahdotonta.

Tiedustelu 2:

  • Millainen riskiarviointi liikunnan ja lentotoiminnan yhdistämisestä on tehty ja mikä on siinä todettu onnettomuusriski? Pyydämme tähän liittyvät asiakirjat nähtäväksemme (Jama) 

Tiedustelu 3:

  • Miten kaupunki aikoo selvittää viranhaltijoidensa, toimielintensä, työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa toimien lainmukaisuuden asiassa näiden selkeästi virheellisten, julkisten lausumien johdosta viestinnän totuuden ja kaupunkilaisten kohtelun asianmukaisuuden varmistamiseksi?
  • Kenen päätöksellä ja millä tavoitteella kaupunki käyttää Helsinki-Malmin lentoasemasta termiä “entinen lentokenttä”? 

Kunnan tulee kohdella jäseniään tasapuolisesti.