Selvityspyyntö: muuttiko ministeriö hallituksen päätöstä Malmin lentokentästä

syys 6, 2016

Suomen hallitus päätti kehysriihessä 2014 vetäytyä toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta niin, että alue olisi mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön 2020-luvulla. Edellytykseksi tälle hallitus asetti Rajavartiolaitoksen ja siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.

Valtiovarainministeriön suunnitelmassa julkisesta taloudesta vuosille 2015-2018 on hallituksen päätöksen vastaisesti poistettu edellytys korvaavasta kentästä.

Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt asiasta selvityspyynnön valtioneuvoston kansliaan ja valtionvarainministeriöön: kuka on muuttanut hallituksen päätöstä, millä perusteella ja millä valtuutuksella.

Muutos on oleellinen Suomen yleisilmailun jatkuvuuden kannalta, sillä Malmin lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema ja ylivoimaisesti vilkkain yleisilmailun tukikohta. Valtion lentoasemaoperaattori Finavia on vastannut kieltävästi Suomen ilmailuliiton tarjouspyyntöön yleisilmailutoiminnasta Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Helsingin kaupunki on esittänyt rakentavansa lentokenttäalueelle (138 ha) ja sitä tiivistäen ympäröiville noin 200 hehtaarin alueelle asunnot noin 25 000 asukkaalle vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä hanke on todettu taloudellisesti kannattamattomaksi.

Kentän säilyttämistä ilmailukäytössä kannattaa 68% helsinkiläisistä ja uusimaalaisista. Kentän ilmailukäytön varmistamiseksi on käynnissä kansalaisaloite LEX MALMI, jota on kolmessa viikossa kannattanut yli 32 000 suomalaista.

Linkit
Selvityspyyntö Valtioneuvoston kanslialle ja valtiovarainministeriölle: kehysriihi_2014_selvityspyynto

Liitetiedosto: LVM:n lausunto Finavian mahdollisuudesta jatkaa toimintaansa Helsinki-Malmin lentoasemalla:  Liite_1_Vastaus_Suomen_Lennonjohtajien_Yhdistys_ry_n_esitykseen_kosk

Hallituksen päätös kehysriihessä 2014: http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1044815/Hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+rakennepoliittisen.pdf/2693ae4e-f145-46eb-a5e6-8350bc4f3e46

Valtiovarainminsteriön  julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015-2018: http://vm.fi/documents/10623/307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2015-2018/19ebcaff-437f-4799-a7cb-9ac3c2b76541

Helsinki-Malmin liikennetilastot (lähteet: Finavia, Trafi): https://sites.google.com/site/malminumeroina/

Kaupunkisuunnitteluviraston tilaama tutkimus hankkeen taloudellisesta kannattvuudesta (s. 44): http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-1.pdf

TNS Gallup: pitäisikö Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä: http://www.malmiairport.fi/kansalaismielipide/

Lex Malmi -kansalaisaloite:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2106 – oikeusministeriön aloitepalvelu

Lain perustelut https://lexmalmi.fi/