Senaatintorin kansanjuhlaan laskeutuu siivetön lentokone 8.12.2021 kello 14

joulu 7, 2021

Suomen kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite käsitellään Helsingin kaupunginvaltuustossa keskiviikkona

Suomen tähän asti ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite käsitellään keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuustossa. Aloitteessa ehdotetaan neuvoa-antavaa kansanäänestystä Malmin lentokentän ilmailukäytöstä – kyllä vai ei. Aloite on jätetty kaupungin käsiteltäväksi jo 2.8.2021. Laki edellyttää sen käsittelyä viipymättä. 

Kuntalaisten mielipiteen kartoitusta on ehdotettu Helsingin kaupunginvaltuustossa 2000-luvulla toistuvasti. Aloitteet on kumottu perustellen, että tällaisen aloitteen tulee tulla kuntalaisilta. Asian taakse  kasvanut kansanliike on nyt tuonut yli 30 000 kuntalaisen allekirjoittaman aloitteen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kansanliike järjestää kansanjuhlan lähidemokratian puolesta 8.12. kello 14 alkaen Senaatintorilla. Torille laskeutuu tällöin myös siivetön lentokone muistuttamaan hankkeen merkityksestä. 

Kaupunginhallituksessa esitetyt perustelut kuntalaisaloitteen hylkäämiselle eivät ole kestäviä: aiheen aiempi käsittely eri päätöstasoilla, kansanäänestyksen järjestämisen vaikeus tai siitä koituvat kustannukset eivät voi olla demokratian esteenä. 

Aloitteentekijät suhtautuvat valtuuston asialliseen käsittelyyn toiveikkaasti, sillä asiaa ei ole aiemmin kysytty suoraan kuntalaisilta. 

Aloitteen vireille pannut ylipormestari Raimo Ilaskivi kiittää kansanliikettä aloitteen ponnekkaasta edistämisestä. Nyt käsittelyssä oleva aloite on kerännyt 93% kaikkien Helsingissä käynnistettyjen kunnallisten kansanäänestysaloitteiden yhteenlasketusta kannatuksesta

Lex Malmi -aktiivi Frank Töölö muistuttaa, että kyseessä on päätös äänestyksestä, ei Malmista.

“Kyseessä on todellakin huomattavasti Malmia suurempi asia: onko neuvoa-antavalla kansanäänestyksellä sijaa suomalaisessa lähidemokratiassa? Kuntalaisaloitteen käsittelyyn tulee suhtautua sen ansaitsemalla kunnioituksella, vaikka kansanäänestyksen aiheesta olisi mitä mieltä hyvänsä. Kansa on vaaleissa antanut valtuutetuille luottamuksensa toimia Suomen lakia ja äänestäjiensä tahtoa kunnioittaen.” 

Hän korostaa aloitteen merkitystä koko päätöksentekojärjestelmälle: 

“Valtuuston päätettäväksi ei nyt suinkaan tuoda kysymystä Malmin lentokentästä vaan asukkaiden oikeudesta vaikuttaa suoraan elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Mikäli näin vahva kansalaisten kannanotto tyrmättäisiin, olisi aloiteoikeus kansanäänestyksestä käytännössä lain kuollut kirjain. Uskon, että Helsingin kaupunginvaltuusto kannattaa lähidemokratiaa ja kuntalaisaloitteita.” 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen pitää käsittelyä merkittävänä koko lähidemokratian tulevaisuudelle. 

“Kansanliike on tehnyt ison työn kuntalaisaloitteen eteen. Aloitteen on myös allekirjoittanut kummankin vaihtoehdon kannattajia, sillä ihmiset ymmärtävät sen merkityksen demokratialle. Jos Suomen suurimmasta kuntalaisaloitteesta ei järjestetä äänestystä, mistä sitten järjestetään?”

Suomen poliittiset puolueet ovat yhtenä rintamana suoran kansalaisdemokratian kannalla, joten äänestyksen taakse kasvanut kansanliike uskoo oikeaan päätökseen. Senaatintorin kansanjuhlaan lähidemokratian puolesta toivotaan mukaan erityisesti kaupunginvaltuutettuja keskustelemaan aiheesta. Kansanjuhla alkaa torilla kello 14, jonne kaikki kynnelle kykenevät toivotetaan tervetulleeksi.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa kello 16, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalta.

Aiemmat esitykset:

2018 valtuutettu Terhon esitys kunnallisesta kansanäänestyksestä https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2018-003224/kvsto-2018-21/

2016  valtuutettu Ebelingin esitys kunnallisesta kansanäänestyksestä https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-010946/kvsto-2016-6/ 

2015 valtuutettu Laaksosen esitys mielipidetutkimuksesta https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-011011/khs-2016-18/