Suomen Ilmailuliitto on pyytänyt tarjouksen Malmin ilmailutoimintojen siirtymisestä Helsinki-Vantaalle

Timo HyvönenUutisarkisto

Suomen ilmailuliitto on pyytänyt Finavia Oyj:lta tarjouksen yleisilmailun lentotoimintapalveluista (ks. alla). Tarjouspyynnön taustalla ovat Helsingin kaupungin suunnitelmat estää Helsinki-Malmin lentoaseman toiminta, joiden seurauksena lähes sata Malmilla sijaitsevista noin 200 lentokoneesta joutuu siirtymään operoimaan Helsinki-Vantaalta.

Yleisilmailun edunvalvoja SIL:n ensisijainen tavoite on, että operointia Malmin lentokentältä voidaan jatkaa. Sen varalta, että toiminta käy mahdottomaksi, SIL neuvottelee nyt Finavian kanssa yleisilmailutoiminnan reunaehdot Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Pääkaupunkiseudun ilmailijat tarvitsevat toimintapaikan, sillä lähimmät vastaavat lentokentät sijaitsevat yli sadan kilometrin etäisyydellä, Turussa ja Lappeenrannassa.

Malmin lentoaseman ystävät ry pyrkii edelleen säilyttämään ja kehittämään Helsinki-Malmin lentoasemaa ilmailukäytössä. MLY on kentän toimijoita ja käyttäjiä yhdistävä yhdistys. Valtiolla ei ole lentoaseman toimijoiden asiaa ajavaa tai siitä kiinnostunutta tahoa, joten Ilmailuliiton hanke on tervetullut. Järkevin ratkaisu olisi kuitenkin säilyttää lentotoiminnot Helsinki-Malmilla lentoliikenteen ja yleisilmailun huimien kasvuennusteiden takia.

Helsinki-Malmi on jopa 200 lentokoneen, kymmenien helikopterien ja useiden kuumailmapallojen kotikenttä, minkä lisäksi se on Helsinkiin vuosittain saapuvien satojen pienkoneiden tukikohta. Vuonna 2015 Malmille myytiin 201 laskeutumisen kausikorttia ja kansainvälisten lentojen määrä on vahvassa kasvussa. Kansalaisaloite LEX MALMI kerää parhaillaan nimiä Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä.


Suomen ilmailuliitto ry
Tiedote 22.8.2016

Suomen ilmailuliitto ry (SIL) on pyytänyt Finavia Oyj:lta tarjouksen yleisilmailun lentotoimintapalveluista. Tarjouspyynnön taustalla ovat Helsingin kaupungin suunnitelmat estää Helsinki-Malmin lentoaseman toiminta, joiden seurauksena lähes sata Malmilla sijaitsevista noin 200 lentokoneesta joutuu siirtymään operoimaan Helsinki-Vantaalta.

Yleisilmailun edunvalvoja SIL:n ensisijainen tavoite on, että operointia Malmin lentokentältä voidaan jatkaa. Sen varalta, että toiminta käy mahdottomaksi, SIL neuvottelee nyt Finavian kanssa yleisilmailutoiminnan reunaehdot Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Pääkaupunkiseudun ilmailijat tarvitsevat toimintapaikan, sillä lähimmät vastaavat lentokentät sijaitsevat yli sadan kilometrin
etäisyydellä, Turussa ja Lappeenrannassa.

SIL:n hallituksen jäsen Peter Tähtisen mukaan Helsinki-Malmin käyttömaksut ovat olleet kalliimpia kuin muilla lentokentillä.

”Muita kenttiä korkeampia hintoja on perusteltu kaupallisen lentoliikenteen vähyydellä. Uskommekin, että Helsinki-Vantaalle siirtyminen kohtuullistaisi toimintamaksuja enintään nykyisen kaltaisiksi”, Tähtinen toteaa.

Ilmatilaluokan muutos paransi toimintaedellytyksiä

Olosuhteet yleisilmailutoiminnalle Helsinki-Vantaan lentoasemalla ovat nyt aiempaa suotuisammat, sillä syksyllä 2015 tehty ilmatilamuutos luokasta C luokkaan D mahdollistaa VFR- ja IFR-liikenteen toimimisen samassa ilmatilassa.

SIL:n tarjouspyyntö käsittää lentokoneiden säilyttämisen eri tavat, polttoaine- ja lentokonehuollon, koulutus- ja laskukierroslentämisen edellytykset sekä reunaehdot muulle harrastetoiminnalle, mm. laskuvarjohypyille.

”Hyvällä yhteistyöllä kaikki yleisilmailun toiminnot voidaan sovittaa Helsinki-Vantaalle, kunhan toiminnan jatkuvuus Malmilla taataan siihen asti, että valmiudet ovat kunnossa. Tämä on myös tasavertaisuusperiaatteen vaade”, Tähtinen toteaa.

Valtiolta tyhjiä lupauksia pääkaupungin yleisilmailutoiminnalle

Vuoden 2000 yhteistoimintasopimuksessa valtio lupasi vapauttaa Malmin lentokenttäalueen asuntorakentamiselle, kun korvaavat ratkaisut ovat valmiita. Liikenne- ja viestintäministeriö on useasti tämän jälkeen luvannut taata yleisilmailun mahdollisuudet Helsingin seudulla.

Viimeksi joulukuussa 2014 ministeri Paula Risikko sanoi, että Helsingin alueelle perustetaan uusi lentokenttä. Ministeri Anne Berner kuitenkin kumosi hankkeen keväällä 2016 ja ilmoitti, ettei valtio toteuta korvaavia ratkaisuja.

Valtio onkin nyt siirtämässä toimintonsa muille lentokentille merkittävien investointien turvin: Patrian lentokoulutus on tarkoitus siirtää Tampere-Pirkkalan lentoasemalle rakennettaviin uusiin tiloihin ja Rajavartioston vartiolentolaivue pian valmistuvaan tukikohtaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Helsinki-Malmi on jopa 200 lentokoneen, kymmenien helikopterien ja useiden kuumailmapallojen kotikenttä, minkä lisäksi se on Helsinkiin vuosittain saapuvien satojen pienkoneiden tukikohta. Vuonna 2015 Malmille myytiin 201 laskeutumisen kausikorttia. Lakialoite LEX MALMI kerää parhaillaan nimiä Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä.

Lisätietoja:

Peter Tähtinen
Hallituksen jäsen, SIL
peter.tahtinen@ilmailuliitto.fi
puh. 045 670 3670