Suomen kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite luovutetaan Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle maanantaina 2.8.2021

touko 26, 2021

Kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä  luovutetaan Helsingin nyt valittavan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä kokouspäivänä, maanantaina 2.8.2021. Aloitteen ovat laittaneet vireille ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aktiivi Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Suomen tähän mennessä ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite mittaa uuden kaupunginvaltuuston demokratiakäsityksen ja kunnioituksen kuntalaisia kohtaan. Aloitteella on ennätyksellisesti kannattajia, jo runsaat 30 000 helsinkiläistä. Tämä ylittää lain vaatimuksen puolitoistakertaisesti. Äänestys toteutunee jo tämän vuoden aikana, mikäli valtuusto hyväksyy aloitteen. 

Väistyvät puheenjohtajat epäsivät kansanäänestyksen

Joidenkin valtuustoryhmien väistyvät puheenjohtajat tyrmäsivät julkisuudessa kansanäänestyksen järjestämisen sen saavutettua lain edellyttämän kannatusmäärän, 22 000 helsinkiläistä. Perusteluina aloitteen torjumiselle käytettiin lähinnä sen aihetta. Aloite luovutetaankin uudelle valtuustolle, jonka toivotaan kunnioittavan helsinkiläisten mielipidettä.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen uskoo uuden valtuuston oikeudenmukaisuuteen: “Luotamme siihen, että Helsingin uudet valtuutetut kunnioittavat kansalaisten ehdottamaa suoraa kansalaisvaikuttamista ja Suomen lakia. Suomen sadasta kansanäänestyksestä yhtäkään ei ole järjestetty Helsingissä. Päätös ei voi riippua aloitteen aiheesta, vaan sen pitää perustua kuntalaisten tahtoon. Tässä tapauksessa lain vaatima kannatusmäärä ylittyy reilusti.”

Yli puolet ehdokkaista kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä

Vaalikoneiden mukaan vuoden 2021 kuntavaalien helsinkiläisistä ehdokkaista enemmistö kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Helsingin suurimman puolueen Kokoomuksen ehdokkaista jopa 60% on Malmin säilyttämisen kannalla. 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on tutkinut ehdokkaiden vastauksia. 

“Puolueohjelmien kauniit lupaukset suorasta kansalaisdemokratiasta tuntuvat riippuvan aiheesta. Kansanäänestystä ei ilmeisesti haluta sallia sellaisista asioista, joissa kansa voisi äänestää “väärin”. Nyt kannattaakin osoittaa äänensä kansalaisten mielipidettä kunnioittavalle ehdokkaalle.”

Iltalehden ja YLEn vaalikoneiden lisäksi myös Malmin lentoasemaa vaaliva Malmin lentoaseman ystävät ry on kysynyt helsinkiläisten ehdokkaiden mielipiteitä sekä lentokentän jatkosta että kansanäänestyksestä suoran demokratian välineenä. Malmin lentoaseman osalta puheenjohtaja Hyvönen kannustaa oikeisiin valintoihin: 

“On silmiinpistävää, että Vihreillä on tiettävästi vain pari Malmin lentokentän jatkoa kannattavaa ehdokasta alueen merkittävistä luonto- ja kulttuuriarvoista huolimatta. Julkistettujen tietojen mukaan vaalikoneiden vastauksissa ehdokkaista yli puolet kannattaa kentän jatkoa. Jokainen voi valita omien arvojensa mukaisen ehdokkaan, joka välittää myös Malmin lentokentän merkittävistä luontoarvoista, maailmanluokan kulttuuriperinnöstä ja Helsingin tulevaisuudesta ilmailun kehittyessä uuteen suuntaan.”

Helsinkiläisten kuntavaaliehdokkaiden kantoja Malmin lentoaseman toiminnan jatkumiseen ja kunnalliseen kansanäänestykseen suoran demokratian välineenä löytyy ajantasaisena osoitteesta www.malmivaalit.fi. Kentän toiminnan jatkolle myönteisten ehdokkaiden lista on mukana myös jokaiseen helsinkiläiseen talouteen keskiviikkona 26.5. jaettavassa MALMIVAALIT-lehdessä. Lehden voi lukea myös sähköisesti verkkosivulta malmiairport.fi/kuntavaalit2021.